Lokalavdelningarnas material

Genast efter höstmötet bör ordförande eller sekreteraren fylla i vilka personval som gjorts på www.kd.fi/lokalavdelningar och skicka KDS sekreterare kds@bob.fi om personvalen.

 

Guide för lokalavdelningar

 

Verksamhetskalender

 

Svenska_föredragningslista

 

Lokalavdelning verksamhet_2016

 

Lokalavdelningarnas stadgar

 

Etiska anvisningar_svenska

 

 

 

KD SVENSKA ORGANISATION: www.kd.fi/svenska

Ordförande Mikael Snellman
Puh. 044 796 6266
mikael.snellman (at) kd.fi

Sekreterare Jeanette Ljungars
Puh. 045 856 4004
kds (at) kd.fi