Lähde maakuntavaaliehdokkaaksi

Kutsumme sinut mukaan ehdokkaaksi maakuntavaaleihin, jotka ollaan pitämässä näillä näkymin toukokuussa 2019. Rakennamme kestävää lähimmäisyyttä myös maakunnissa. Lähde sinäkin mukaan vaikuttamaan!

Ehdokkaaksi voit ilmoittautua täyttämällä lomakkeen: TÄÄLLÄ

 

Kun olet täyttänyt ehdokashakemuslomakkeen, saat omaan sähköpostiisi viestin, mikä sinun tulee säästää vaalipäivään asti. Viestissä olevalla linkillä pääset täydentämään tietosi myöhemmin eli mm. lisäämään vaalisloganisi ja kirjoittamaan esittelysi.

Suomi jakautuu 18 maakuntaan, joten maakuntavaaleissa on 18 eri vaalipiiriä. Maakunnat löydät täältä: alueuudistus.fi/maakunnat2020. Ehdokkaana voi olla siinä maakunnassa, missä on oma kotikunta.

Ehdokkuuta varten tarvitset hyvän valokuvan. Katso valokuvausohje: Maakuntavaalit2018_Valokuvausohje (Viime vuoden kuntavaalien hyvää kuvaa voi käyttää.) Lomakkeen täyttämisen jälkeen oman alueesi piirijärjestö/paikallisosasto on sinuun yhteydessä. Ehdokkaat nimeää kunkin maakunnan alueen KD:n piirijärjestö. Piirijärjestöjen yhteystiedot löydät: www.kd.fi/yhteystiedot/piirijarjestot/

Näiden ehdokashakemusten perusteella tehdään ehdokasgalleria, joka julkaistaan lähempänä vaaleja sen jälkeen, kun piirijärjestöt ovat nimenneet ehdokkaat. Vastaavanlainen mitä oli kuntavaaleissa 2017, mikä toimii nyt kuntavaltuutettugalleriana: vaalit.kd.fi/2017.

Jokaisen ehdokkaan PITÄÄ TÄYTTÄÄ JA ALLEKIRJOITTAA myös paperinen ehdokassuostumuslomake, mikä toimitetaan omalle piirijärjestölle. Paperinen lomake doc: Maakuntavaalit2018_ehdokassuostumuslomake_KD tai pdf: Maakuntavaalit2018_ehdokassuostumuslomake_KD

 

Vuoden 2017 kuntavaalien ehdokasmateriaaleja voit käyttää soveltuvin osin: www.kd.fi/osallistu/ehdokasinfo.

 

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS

Haluathan sinä olla vaikuttamassa oman maakuntasi tulevaisuuteen. Jokaisella maakunnalla on maakuntavaltuusto, joka vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää maakunnan ylintä päätösvaltaa. Maakuntavaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut maakunnassa toimitettavissa maakuntavaaleissa. Maakuntavaltuusto päättää mm. maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet sekä valitsee maakuntajohtajan. Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Ensimmäiset maakuntavaltuutetut päättävät millainen oma maakunta tulee olemaan sekä mm. päättämään oman maakunnan organisaatiosta:

  • mitä kaikkia tehtäviä maakuntavaltuutetut tulevat hoitamaan
  • miten usein maakuntavaltuusto kokoontuu omassa maakunnassa
  • millaisia lautakuntia, johtokuntia, jaostoja tms. oman maakunnan sisällä tulee olemaan

Näissä vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi 1.1.2019 ja kestää toukokuun 2021 loppuun. Sitä seuraavat maakuntavaalit on tarkoitus pitää kuntavaalien yhteydessä huhtikuussa 2021.

Lähde mukaan ja täytä lomake: TÄÄLLÄ

 

Paljon tietoa Maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä maakuntavaaleista voit lukea:

 

 

 

Maakuntavaalien infoja ja materiaaleja päivitämme näille sivuille vuoden 2018 aikana. Voit käyttää kuntavaalien 2017 vaalimateriaaleja soveltuvin osin: www.kd.fi/osallistu/ehdokasinfo/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAAKUNNAN TEHTÄVÄT JATKOSSA:

Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Maakunta- ja sote -uudistuksessa uuteen maakuntaorganisaatioon siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.

Maakunnat vastaavat 1.1.2020 alkaen:

•                    sosiaali- ja terveydenhuollosta,

•                    pelastustoimesta,

•                    ympäristöterveydenhuollosta,

•                    alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä,

•                    maakuntakaavoituksesta,

•                    maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä

•                    maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

 

MAAKUNTAVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ JATKOSSA:

1) maakuntastrategiasta;

2) maakunnan hallintosäännöstä;

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

5) maakuntalain 9 luvussa tarkoitetuista liikelaitosta koskevista asioista;

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista;

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei laissa jäljempänä toisin säädetä;

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

12) maakunnan tilintarkastajien valitsemisesta;

13) tilivelvollisten nimeämisestä;

14) maakunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

15) muista maakuntavaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

 

MAAKUNNAN TOIMIELIMET:

Maakunnassa on oltava maakuntavaltuuston lisäksi maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta.

Maakuntavaltuusto voi lisäksi asettaa:

1) maakuntahallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) maakunnan toimielimen alaisena toimivia johtokuntia tietyn tehtävän hoitamista varten;

3) jaostoja maakuntahallitukseen, lautakuntaan ja johtokuntaan.

Maakuntahallitus ja maakuntavaltuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Maakuntalakiesitys löytyy kokonaisuudessan: TÄÄLTÄ

 

Tiedätkö hyvän ehdokkaan tai haluaisitko mukaan kampanjoimaan?

Voit myös vinkata henkilöstä, jota mielestäsi kannattaisi kysyä ehdokkaaksi lomakkeella: www.kd.fi/ehdokasvinkki. Vaaleihin voi myös osallistua toimimalla ehdokkaiden kampanjatiimeissä. Ole yhteydessä:

Asmo Maanselkä, puoluesihteeri

[email protected], puh 044 511 2236

Mikko Rekimies, järjestöpäällikkö

[email protected], puh 044 552 5030