Yleisohjelma

JOHDANTO

Kristillisdemokraattien politiikka jäsentyy omaleimaisesti puolueen kristillisiin arvoihin nojautuvista periaatteista käsin. Puolueen periaateohjelmassa kuvatut periaatteet ohjaavat tavoitteiden asettamista ja yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisutapoja. Näitä periaatteita ovat ihmisarvon ja siitä seuraavien ihmisoikeuksien kunnioittaminen, perheen ja kansalaisyhteiskunnan merkityksen korostaminen, yhteisvastuun periaate, lähipäätösperiaate, sosiaalisen ja ekologisen markkinatalouden edistäminen, luomakuntavastuu ja kansainvälinen vastuu.

Kristillisdemokraattien periaatteet läpäisevät yhteiskunnallisen toiminnan kaikki eri alueet. Linjauksista muodostuu suomalaisessa puoluekentässä ainutlaatuinen yhdistelmä. Perinteisen poliittisen jaon mukaan kristillisdemokraatit voivat asiasta riippuen olla lähellä poliittisten keskiryhmien, oikeiston tai vasemmiston painotuksia. Tämä yleisohjelma soveltaa kristillisdemokraattisia periaatteita yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja osoittaa, mihin suuntaan puolue haluaa suomalaista yhteiskuntaa kehittää. Yksityiskohtaisemmin kristillisdemokraattien tavoitteita käsitellään puolueen tai sen eduskuntaryhmän hyväksymissä erityisohjelmissa.

yleisohjelma (1)