Vaikuttajatapaamiset

KD eduskuntaryhmän / kansanedustajien vaikuttajatapaamisia Eduskunnassa

Listaus eduskuntatapaamisista erilaisten järjestöjen, liike-elämän tai viranomaistahojen edustajien kanssa

Syksy 2017:

  • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. 20.10.
  • Poliisihallitus 22.9.
  • Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ry ja Fida ry 14.9.