Essayah: Opiskelijoiden terveydenhuolto kuntoon sote-uudistuksessa

11.4.2016 klo 15:32 Uutiset

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah patistaa hallitusta huolehtimaan opiskeluterveydenhuollon kattavasta ja laadukkaasta toteutuksesta sote-uudistuksessa.
– Opiskeluterveydenhuollon tulee edelleen olla keskeinen osa perusterveydenhuoltoa. Kaikki opiskelijat tavoittavalla laadukkaalla terveydenhuollolla voidaan varmistaa nuorten ongelmien tehokas ennaltaehkäisy ja oikea-aikaiset toimenpiteet. Hyvinvoiva opiskelija jaksaa opiskella ja valmistua ripeästi, Essayah muistutti Joutsassa.

– Opiskeluterveydenhuolto tulee järjestää yhtenäisenä kokonaisuutena, johon kuuluu tiivis yhteistyö oppilaitoksen kanssa. Hajanainen tuottajakenttä heikentäisi oppilaitosyhteistyön edellytyksiä. Siksi Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön YTHS:n toimintaedellytyksistä ja rahoituksesta on huolehdittava sote-uudistuksessa. Samalla on toteutettava YTHS:n toiminnan ulottaminen ammattikorkeakouluopiskelijoihin.

Tällä hetkellä yliopisto-opiskelijat ovat ammattikorkeakouluissa opiskelevia paremmassa asemassa opiskeluterveydenhuollon palvelujen osalta, sillä he saavat kattavat terveydenhuoltopalvelut ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöltä YTHS:ltä. Amk-opiskelijoiden osalta se on kuntien järjestämisvastuulla.
– Syksyllä 2014 ammattikorkeakoululakia uudistettaessa eduskunta piti välttämättömänä, että amk-opiskelijoiden terveydenhuolto järjestetään uudelleen vastaamaan tasoltaan yliopisto-opiskelijoille järjestettyä terveydenhuoltoa. Tuolloin edellytettiin hallitukselta ehdotusta, joka perustuslain vaatimukset täyttäen mahdollistaisi pakollisen terveydenhoitomaksun keräämisen ammattikorkeakouluopiskelijoilta palveluiden järjestämiseksi. Pyydettyä ehdotusta ei ole vielä kuulunut.

Essayah`n mukaan huolestuttavaa on opiskelijoiden mielenterveysongelmien, etenkin masennuksen, lisääntyminen.
– Mielenterveyden edistämisestä ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen tuottamisesta tulee huolehtia niin opiskelijoiden kuin muidenkin väestöryhmien osalta. Kansanterveyden ja kansantalouden kannalta panostukset psyykkisen terveyden edistämiseen maksavat itsensä takaisin. Tämä on sote-uudistuksen toteutuksessa myös tärkeää muistaa, Essayah totesi.