Laukkanen ja Räsänen kiittelevät työryhmän esittämiä muutoksia rahankeräyslakiin

19.1.2018 klo 16:16 Uutiset

– Olen erittäin iloinen, että sisäministeriö on kuullut tarkasti kansalaisjärjestöjen toiveita. Kaikesta on välittynyt sellainen tahtotila, että tätä on tahdottu rakentaa yhdessä, ruohonjuuritason toimijoita kuunnellen, kansanedustaja Antero Laukkanen kommentoi rahankeräyslain uudistusta valmistelleen työryhmän mietintöä.

Työryhmä esittää monia helpotuksia järjestöjen rahankeräyskäytäntöihin. Merkittävin muutos on raskaiksi ja byrokraattisiksi koetuista, määräaikaisista keräyskohtaisista keräysluvista luopuminen. Jatkossa luvat myönnettäisiin pysyvinä ja pienimuotoiset kansalaiskeräykset voitaisiin toteuttaa ilman viranomaislupaa. Lisäksi yhdistyspohjaisten seurakuntien kolehdinkeräys vapautettaisiin lupakäytännöistä ja eri seurakuntia kohdeltaisiin jatkossa yhdenvertaisesti niiden järjestäytymismuodosta riippumatta.

Lakiesitys on lähtenyt laajalle lausuntokierrokselle. Uudessa laissa keräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi joko Poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai poliisilaitokselle tehtävä pienkeräysilmoitus.

Rahankeräysten luotettavuus on tärkeää turvata samalla, kun käytäntöä sujuvoitetaan ja turhaa byrokratiaa karsitaan.  – Päivi Räsänen

Rahankeräyslainsäädännön uudistuksen valmistelu käynnistettiin jo viime vaalikaudella silloisen sisäministerin Päivi Räsäsen toimesta. Kansanedustaja Räsänen kiittelee myös ministeriön ja nykyisen sisäministerin työtä.

– Lakia valmistelleiden virkamiesten sekä sisäministeri Paula Risikon toiminta ansaitsee kyllä kiitoksen. Rahankeräysten luotettavuus on tärkeää turvata samalla, kun käytäntöä sujuvoitetaan ja turhaa byrokratiaa karsitaan. Mielestäni tässä on onnistuttu, Räsänen toteaa.

Laukkanen toivoo vielä muutamiin yksityiskohtiin täsmennystä lain jatkovalmistelussa:

– Toivon, että esimerkiksi säädöksiä yhteisön tilinumeron julkisuudesta väljennettäisiin niin, että tilitiedot voisivat olla esillä vaikkapa yhteisön verkkosivuilla. Myös yleishyödyllisyyden käsitteen selventäminen perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaisesti olisi tärkeää tuoda lopulliseen lakiesitykseen, Laukkanen ehdottaa.

Sisäministeriön tiedotteessa kerrotaan, että pienkeräyksen voisi järjestää ilman rahankeräyslupaa poliisilaitokselle tehtävällä ilmoituksella. Keräyksen järjestäjältä tai keräystarkoitukselta ei edellytettäisi yleishyödyllisyyttä. Keräystä ei voisi kuitenkaan järjestää elinkeinotoiminnan tukemiseen tai yksityishenkilön tai oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen.

Pienkerääjä voisi järjestää kalenterivuosittain enintään kaksi keräystä eikä pienkeräyksen tuotto saisi ylittää 10 000 euroa. Pienkeräyksiä voisivat järjestää Suomessa rekisteröity yhdistys, säätiö, uskonnollinen yhdyskunta sekä puoluerekisteriin merkitty puolue. Lisäksi vähintään kolmen Suomessa pysyvästi asuvan täysi-ikäisen henkilön muodostama ryhmä voisi järjestää pienkeräyksen.

 

Sisäministeriön hankesivu: http://intermin.fi/rahankeraysuudistus