Kristillisdemokraatit ei kannata maakuntaveroa, mutta pitää tehtyä selvitystä tarpeellisena

11.3.2021 klo 09:53 Uutiset

Maakuntaveron käyttöönottoa selvittävän parlamentaarisen komitean työ luovutettiin valtioneuvostolle. Parlamentaarisen maakuntaverokomitean tehtävänä oli selvittää ja arvioida maakuntien verotusoikeutta maakuntien rahoituslähteenä. Kristillisdemokraatteja komiteassa edustivat kansanedustaja Antero Laukkanen ja varajäsenenä puolueen puheenjohtaja kansanedustaja Sari Essayah.

– Maakuntaverokomitean työ on ensimmäinen kattava, asiantuntijoiden tuottamaan tietoon perustava selvitys maakuntaverosta, ja sinällään tärkeä. Selvityksessä tuli hyvin esille se, kuinka maakuntavero toteutuessaan kiristäisi verotusta, eriyttäisi alueita entisestään ja toisi uuden verotustason sekä  lisäisi tasausjärjestelmien tarvetta ja byrokratiaa, selvittää Antero Laukkanen työn sisältöä.

– Kristillisdemokraatit ei edelleenkään kannata maakuntaveroa, mutta pitää tehtyä selvitystä tarpeellisena. Komiteakaan ei suosita maakuntaveron käyttöönottoa, mikä on linjassa jo aiemmin mietintönsä jättäneen monialaisia maakuntia pohtineen komitean työn kanssa. Lisää selvityksiä voidaan toki asiasta tehdä myöhemminkin kuten komitea suositteli, toteaa Sari Essayah.