KD eduskuntaryhmä vaatii kotimaisen rokotetuotannon käynnistämistä viipymättä

15.4.2021 klo 09:56 Uutiset

Kristillisdemokraattien kansanedustajat vaativat jo viime vuonna kotimaisen rokotetuotannon uudelleen käynnistämistä. KD:n eduskuntaryhmä odottaa edelleen hallitukselta rohkeita päätöksiä asiassa.

– Suomalaisten terveys ei saa kriisitilanteissa olla riippuvainen vain EU-hankinnoista ja kansainvälisistä toimintaketjuista. Suomessa on kehitteillä kaksi pitkälle tutkimuksissa edennyttä rokotetta, joista ainakin toista on pian tarkoitus kokeilla laajasti ihmisillä. Paremmilla resursseilla oltaisiin jo paljon pidemmällä kotimaisten rokotteiden kehittämisessä. Nyt olemme kansainvälisten lääkejättien armoilla, ryhmän kannanotossa todetaan.

Suomi ajoi vuonna 2003 alas rokotteiden valmistuksen kustannussyistä. Tämä oli lyhytnäköinen päätös. Nyt on tärkeää saada tuotanto nopeasti uudelleen käyntiin.

Koronaepidemia on osoittanut, että kotimainen huoltovarmuustoiminta, kuten lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden kansallinen tuotanto ja varmuusvarastointi, on elintärkeää. Kansainväliset tuotanto- ja toimitusketjut ovat alttiita häiriöille, mikä aiheuttaa vakavan haasteen kansalliseen kriisinkestävyyteen ja huoltovarmuuteen, KD eduskuntaryhmä muistuttaa.

Rokote Laboratories Finland Oy käy parhaillaan useiden tahojen kanssa neuvotteluja rahoituksesta, jolla pyritään turvaamaan rokotteen jatkokehitys ja eteneminen kliinisiin kokeisiin. Yksityistä pääomaa on kuitenkin vaikea saada, jos valtion osuus ei ole varmistunut. Hallituksella on keskeinen rooli rokotetuotannon toimintaedellytysten turvaamisessa.

Työ koronarokotteen kehittämiseksi tähtää erityisesti tuleviin pandemioihin, sillä tulevaisuuden pandemiat saattavat olla SARS-CoV-2-virusta merkittävästi vakavampia ja edellyttää paljon määrätietoisempaa toimintaa. Suomen pitää ennakoida ja itse aktiivisesti panostaa varautumiseen. Suomalaisten tutkijoiden rokotteiden eteen tekemä työ ei saa valua hukkaan emmekä saa menettää kaikkea rokotetutkimusta ulkomaille.

Suomessa saatiin jo aloitettua aiemmin lopetettu suojavarusteiden uudelleentuotanto. Sama tilanne on nyt rokotetuotannon osalta. Hallituksen olisi nyt viisasta tukea Suomen omaa rokotetutkimusta ja -tuotantoa, KD eduskuntaryhmä vaatii.