Sari Essayah ryhmäpuheenvuorossa: Hallituksen toimet talouden ja työllisyyden parantamiseksi riittämättömiä

28.6.2021 klo 15:01 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hallituksen toimia talouden ja työllisyyden parantamiseksi riittämättöminä.
– Hallituksen sote-uudistus tulee lisäämään julkisen talouden menoja ja samalla ajamaan lukuisat kunnat taloudellisiin vaikeuksiin. Hallituksen heikko talouspolitiikka ja huonosti valmistellut uudistukset vaarantavat hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden, totesi kansanedustaja Sari Essayah pitämässään ryhmäpuheenvuorossa julkisen talouden suunnitelmaa koskevan selonteon palautekeskustelussa.

KD eduskuntaryhmä odottaa hallitukselta yksityisten yritysten toimintaedellytyksiä parantamista.

– Työmarkkinoille tarvitaan lisää joustoa. Sosiaaliturvaa ja työttömyysturvaa pitää kehittää niin, että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa. Toteutettujen ja suunniteltujen veronkiristysten sijaan tarvitaan oikein kohdennettuja veronkevennyksiä, joilla tuetaan työllisyyttä ja kotitalouksien ostovoimaa. Työllisyyden osalta tarvitaan selkeä suunnitelma ja toimet, joilla työllisyys saadaan nostettua 80 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä.

***

KD eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro VNS julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025 28.6.2021
Puolueen pj, kansanedustaja Sari Essayah

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ajaa vastuullista ja kestävää talouspolitiikkaa. Velkarahalla ei voida loputtomasti rahoittaa valtion ja kuntien taloutta, kuten hallituspuolueet tuntuvat ajattelevan.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaan julkinen talous on jäämässä koronakriisiä edeltävää tasoa alijäämäisemmäksi. Tämä siitä huolimatta, että tulevien vuosin talouskasvu joltain osin vahvistaa julkista taloutta. Erityisesti työllisyyskehitys huolestuttaa. Näillä näkymin työllisyys on palaamassa vuoden 2019 tasolle vasta vuonna 2023. KD eduskuntaryhmä edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin, joilla luodaan edellytykset vahvempaan talous- ja työllisyyskehitykseen lähivuosien aikana.

Hallituksen selonteossa todetaan, että väestön ikääntyminen sekä talouskasvun vaimeneminen ovat heikentäneet julkista taloutta. Ilman julkista taloutta vahvistavia toimia velkaantuminen jatkuu myös koronakriisin jälkeen. Olemattomista työllisyystoimista huolimatta hallitus pitää itsepintaisesti kiinni kalliista uudistuksistaan, jotka lisäävät julkisen talouden alijäämää ja veronmaksajien taakkaa. Tämä ei ole kestävää politiikkaa.

KD eduskuntaryhmä odottaa hallitukselta yksityisten yritysten toimintaedellytyksiä parantamista. Työmarkkinoille tarvitaan lisää joustoa. Sosiaaliturvaa ja työttömyysturvaa pitää kehittää niin, että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa. Toteutettujen ja suunniteltujen veronkiristysten sijaan tarvitaan oikein kohdennettuja veronkevennyksiä, joilla tuetaan työllisyyttä ja kotitalouksien ostovoimaa. Työllisyyden osalta tarvitaan selkeä suunnitelma ja toimet, joilla työllisyys saadaan nostettua 80 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Taloutta vahvistavien toimien sijaan hallituksen elvytystoimet on kohdennettu lähinnä hallinnon elvyttämiseen ja paisuttamiseen. Selonteon mukaan keskeisin julkista taloutta vahvistava rakenteellinen uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Hallituspuolueiden läpiviemä malli ei kuitenkaan vahvista taloutta. Hallituksen uudistus tuo merkittäviä muutoskustannuksia ja se pitää sisällään valuvikoja, joita ei edes yritetty korjata eduskuntakäsittelyssä.

KD eduskuntaryhmä painottaa, että kattavan ja toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hallituksen esitys ei tätä tue, vaan päinvastoin vaikeuttaa joustavia, kustannustehokkaita ja potilaslähtöisiä toimintamalleja. Alihankintojen rajoittaminen ja jäykät virkalääkärivaatimukset vaikeuttavat yhteistyötä vielä lisää.

Valtionvarainvaliokunnan mietinnössä arvioidaan, että kuntatalous heikkenee voimakkaasti vuonna 2022, kun koronatuet päättyvät. Hallituksen sote-uudistus tuo lisähaasteita jo ennestään vaikeuksissa oleville kunnille ja tulee johtamaan kuntatalouden kriisiytymiseen.

Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen vaikuttaa myös päätös osallistua EU:n elpymisvälineen rahoittamiseen. Elpymisvälineeseen liittyvä järjestely sitoo eduskuntaa tämän päättäessä valtion talousarviosta vuoteen 2058 saakka. Lisäksi järjestely on taloudellisesti Suomelle epäedullinen – ei ainoastaan nettomaksajana – vaan myös käytetyn korkotason kautta.

KD eduskuntaryhmä pitää hallituksen toimia talouden ja työllisyyden parantamiseksi riittämättöminä. Hallituksen sote-uudistus tulee lisäämään julkisen talouden menoja ja samalla ajamaan lukuisat kunnat taloudellisiin vaikeuksiin. Hallituksen heikko talouspolitiikka ja huonosti valmistellut uudistukset vaarantavat hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden.

Arvoisa puhemies,

Lopuksi ehdotan, että eduskunta hyväksyy vastalauseen kolme mukaisen kannanoton, johon sisältyy kahdeksan lausumaa.