Harjoitettu politiikka

Työnteon kannustimia on heikennetty

Verotuksen osalta vuosien 2011 ja 2015 välillä on tehty useita muutoksia, joista osa parantaa ja osa heikentää työnteon kannustimia. Sekä työtulovähennystä että perusvähennystä on korotettu joka vuosi. Työtulovähennyksen korotukset ovat parantaneet työnteon kannustimia, koska kyseinen verovähennys kohdistuu ainoastaan työtuloihin. Sen sijaan kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotukset voivat heikentää työnteon kannustimia, koska vähennys kohdistuu sekä päivärahatuloihin että työtuloihin.

Työttömyydestä kokopäivätyöhön siirtymistä on heikennetty neljässä vuodessa keskimäärin 3,5 %. Työllistymisveroasteet sovitellulta puolipäivätyöltä kokopäivätyöhön siirryttäessä ovat kasvaneet merkittävästi, yli 11 prosenttiyksiköllä vuosien 2011 ja 2015 välillä. Suojaosien käyttöönotto on entisestään heikentänyt osa-aikatyöstä kokopäivätyöhön siirtymisen kannustimia.

Yksinasuvien ja yksinhuoltajien tilanne on heikentynyt suhteessa eniten. Yksinhuoltajien tilanne on suhteellisen hankala, nimittäin tämän ryhmän keskimääräinen työllistymisveroaste kokopäivätyöhön työllistyttäessä on 66,0 prosenttia ja lähes 71 prosenttia puolipäivätyöstä kokopäivätyöhön työllistyttäessä vuonna 2015.

Suojaosan vaikutus 300 €/kk

Suojaosareformi, eli saat 300 € ansiot kuukaudessa menettämättä asumislisää tai työttömyysetuutta, lisää työllisyyttä tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen (TyTi) työllisyysmääritelmään perustuen yli 5 000 henkilöllä ja tulonjakoaineistoon (TA) perustuen runsaalla 3 000 henkilöllä.

Kansaneläkelaitoksen laskelmien mukaan asumistuen suojaosa lisäisi yleisen asumistuen menoja n. 30 miljoonalla eurolla vuositasolla ja hallituksen esityksen (176/2013) mukaan työttömyystuen suojaosa lisää työttömyysturvamenoja 41,9 miljoonalla eurolla.

Suojaosareformin kokonaisvaikutus on näiden arvioiden mukaan yhteensä runsas 70 miljoonaa euroa. Yhtä työllistä kohden uudistus tulisi maksamaan vuositasolla staattisesti arvioituna 14 000 eurosta 21 000 euroon.

Uudistusta voi siis pitää suhteellisen kalliina keinona lisätä osa-aikaista työllisyyttä, mutta se samalla heikentää kokopäiväisen työn kannustimia.

Tarvitsemme uusia keinoja järjestelmän korjaamiseen.