Kuntavaalit 2021

KD kuntavaaleissa 2021 teemalla "Koko maa mukana"

Tutustu KD:n uusiin kunnanvaltuutettuihin paikkakunnittain: www.kd.fi/valtuutetut

Kristillisdemokraateille kuntien peruspalvelut ovat sydämen asia. Rakennamme kuntia, joissa on ilo asua, tehdä töitä ja yrittää. Haluamme panostaa laadukkaaseen perusopetukseen, turvalliseen varhaiskasvatukseen ja monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin. Rakennamme kuntia, joissa on hyvä ja turvallista ikääntyä, joissa heikoimmista pidetään huolta ja joissa jokainen nuori löytää paikkansa. Teemme työtä kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi, osallisuuden kokemiseksi ja liikkumisen lisäämiseksi.

Työllä ja yrittäjyydellä koko kunta mukana

 • Hyvä elinvoimapolitiikka on terveen kuntatalouden perusta. Hyvinvointia ei voi rakentaa velalle. Pidetään työnteko kannattavana ja verotus kohtuullisena.
 • Yrittäjiä ei pidä pompotella vaan palvella. Elinvoimapalvelut yhdelle luukulle. Kaavoitus- ja lupa-asiat sujuviksi.
 • Hankintastrategia joka kuntaan. Julkiset hankinnat edistämään oman alueen työllisyyttä ja elinvoimaa.
 • Tehdään kunnista hyviä työnantajia. Työhyvinvointi tuottaa säästöjä.
 • Infra- ja liikennehankkeilla vihreää kasvua ja yrittäjyyttä.

Lapset ja perheet etusijalle

 • Vanhemmille oikeus valita pienten lastensa hoitomuoto. Puolustamme kotihoidon ja yksityisen hoidontuen kuntalisiä.
 • Lapsiperheiden tueksi lisää matalan kynnyksen palveluita, kuten edullista kotipalvelua.
 • Aikuisen aika tuo laatua hoivaan. Puolustamme pieniä ryhmäkokoja.
 • Harrastus joka lapselle. Edistämme edullista tai maksutonta seura-, kerho- ja harrastustoimintaa.

Pidetään jokainen oppilas mukana

 • Ryhtiliike koulutukseen. Riittävän pienet opetusryhmät varmistavat parhaiten hyvän oppimisen, työrauhan ja opettajien jaksamisen.
 • Haluamme säilyttää lähikouluverkon. Kouluun on oltava turvallista ja kiva mennä.
 • Kiusaaminen ja kouluväkivalta kitkettävä, koulun ja kodin kasvatuskumppanuus saatava sujuvaksi.
 • Kasvatus lähtee arvoista. Maamme kristillistä kulttuuriperintöä ei pidä piilottaa. Suvivirsi soikoon edelleen!
 • Oppilashuolto oltava kunnossa ja oppimisen tuki tarjolla myös toisella asteella.
 • Ammattitaito karttuu parhaiten lähiopetustunneilla. Koulutustarjonnan vastattava alueen elinkeinoelämän tarpeisiin.

On sairasta säästää terveydestä

 • Lääkäriin on päästävä lähellä. Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat lähipalveluita, joiden saatavuus voidaan turvata asiakassetelein ja yhteistyöllä palveluntuottajien kanssa. Sotesta ei saa tehdä maakuntahimmeliä.
 • Kela-kyydit kuntoon ja tolkkua kilpailutuksiin, vammaispalvelut asiakkaan tarpeen mukaan.
 • Ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelut etusijalle.
 • Liikettä niveliin! Viisas kunta säästää satsaamalla terveydenedistämiseen ja hyvinvointiin.

Joka mummo ja ukki mukana

 • Kotihoito kuntoon. Aikaa ja laatua ikäihmisten kotipalveluun kohtuullisin maksuin.
 • Omaishoitajaa ei saa jättää oman onnensa nojaan, vapaapäivät, virkistys ja kuntoutus taattava. Riittävät varat omaishoitoon ja hoitopalkkio verottomaksi.
 • Vanhustenhoitoon vaihtoehtoja, lisää yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa. Hoitopaikka löydyttävä läheisten läheltä.
 • Ympärivuorokautiseen hoivaan tarpeeksi hoitajia ja parempaa hoitokulttuuria neljän takuun mallilla: ulkoilutakuu, ruokailutakuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu.

Liikunnasta ja kulttuurista hyvinvointia

 • Hyvät liikuntamahdollisuudet kaikille vauvasta vaariin ja kuntoutujasta kilpaurheilijaan. Lähiliikuntapaikat kuntoon!
 • Kuntalaisille mahdollisuuksia harrastuksiin. Puolustamme maksuttomia ja laadukkaita kirjastopalveluita. Tuemme kansalaisopistojen, taidelaitosten ja museoiden toimintaa.

Rakennetaan kestävä ja luonnonläheinen kunta

 • Oikeus lähiluontoon kuuluu jokaiselle. Kaavoitetaan viheralueita säilyttäen.
 • Joukkoliikenteen palvelut ja kohtuuhinnat turvattava koko maassa.
 • Puolustamme puhdasta sisäilmaa kaikissa julkisissa rakennuksissa.
 • Edistämme kiertotaloutta, uusiutuvan energian käyttöä ja vähennämme jätteiden määrää.
 • Kuntien energiaratkaisuissa korostamme ilmastoystävällisyyttä ja huoltovarmuutta.

Arjen turvallisuus on perusoikeus

 • Pidetään tiet ja kadut kunnossa ja turvallisina kaikkina vuodenaikoina.
 • Puututaan syrjäytymiseen. Nuorisotyöhön ja kotouttamiseen pitää panostaa.
 • Puututaan päättäväisesti huumeongelmiin, rikollisuuteen ja häiriökäyttäytymiseen.
 • Kriiseistä selvitään varautumalla. Laaditaan varautumissuunnitelmat ja pidetään ne ajan tasalla.
 • Parannetaan yhteistyötä viranomaisten välillä. Otetaan yritykset ja järjestöt mukaan edistämään turvallisuutta

KD_Kuntavaalit_2021_Yleisesite

KD_Kuntavaalit_2021_Yleisesite svenska

Yleisesite English

Yleisesite_venäjänkielinen_Russian