Tästä aluevaaleissa on kyse!

Kristillisdemokraateille sosiaali- ja terveydenhuollon asiat ovat keskeisiä, ja siirryttäessä kohti sote-uudistusta nyt tarvitaan panostusta hyvinvointiin, eikä hallinnon paisuttamiseen. Kaiken kaikkiaan KD haluaa panostaa lähipalveluihin, nopeaan hoitoon ja palveluihin pääsyyn, tiedolla johtamiseen. sujuviin hoitoketjuihin ja ennaltaehkäisyyn.

KD:n tavoitteena on ”Enemmän hyvinvointia, vähemmän hallintoa” otsikoidun vaaliohjelman mukaisesti hyvinvoiva Suomi. Haluamme myös huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista, alueellisesta demokratiasta ja pienten kuntien äänen kuulumisesta.

➡️ KD:n ehdokkaat löytyvät osoitteesta kd.fi/ehdokkaat 

Mitä muuttuu hyvinvointialueiden myötä?

Jokaisen meidän kotikuntamme keskeinen palvelu sosiaali- ja terveystoimi on hallinnollisesti siirtymässä 1.1.2023 hyvinvointialueille, joita Suomeen perustetaan 21 ja sen lisäksi Helsingin kaupunki tulee vastaamaan omasta toiminnastaan erillisratkaisun turvin. Myös pelastustoimi siirtyy uusien hyvinvointialueiden alaisuuteen.

Uusien hyvinvointialueiden tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla.

Aluevaltuusto päättää:

1) hyvinvointialuestrategiasta;
2) hyvinvointialueen hallintosäännöstä;
3) hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilivelvollisten nimeämisestä;
14) hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
15) muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

➡️ Tarkemmin voi lukea: laki hyvinvointialueesta

Ensimmäiset aluevaalit tammikuussa 2022

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022 ja valitut aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus.

Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen, eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja.

Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja. Hyvinvointialueet, jotka ovat myös alueen vaalipiirejä: vaalit.fi/hyvinvointialueet

➡️ Aluevaaleista tarkemmin tietoa: vaalit.fi/aluevaalit ja soteuudistus.fi
➡️ SELKOA SOTESTA – eväät aluevaaleihin -koulutus
➡️ Soteuudistuksen ABC_Kari Hakari_17 8 2021 esitys
➡️ Hyvinvointialueiden rahoitus_Tanja Rantanen_ esitys 21 8 2021
➡️ Pelastustoimen uudistus_Tiina Snellman_17 8 2021 esitys
➡️ sekä: Aluevaalit2022_Aluevaltuutetun opas

Aluevaalien aikataulut

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (eli millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun ja ehdokasnumerot julkaistaan: 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.2022
 • ja ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022
 • aluevaalien vaalipäivä sunnuntai 23.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022

Miksi on tärkeää äänestää?

Aluevaltuustoihin tarvitaan ennen kaikkea ihmisiä, jotka ymmärtävät alueensa vastuullisen kehittämisen. On huolehdittava tavoitteiden ja talouden tasapainosta, ja asioita on uskallettava laittaa tärkeysjärjestykseen.

Suomen vaalijärjestelmä kaikissa vaaleissa toimii siten, että ratkaisevaa on koko ehdokaslistan saama äänimäärä vaalialueella. Kaikkien KD:n ehdokkaiden saama äänimäärä ratkaisee – joskus jopa yksikin ääni ratkaisee.

Kristittyjä tarvitaan vaikuttajina nykyisin enemmän kuin koskaan! Yhteiskuntamme arvoliberaalius näkyy suhtautumisessa moniin lakihankkeisiin, kuten translakiin, vanhemmuuslakiin ja sukupuolineutraaleihin henkilötunnuksiin tai vaikkapa vaatimuksiin eutanasian laillistamiseksi. Kuitenkaan suomalaiset keskimäärin eivät suinkaan ole niin arvoliberaaleja kuin helposti annetaan ymmärtää.

Usein yksipuolinen uutisointi antaa kuitenkin sen mielikuvan, ettei kristillisten arvojen puolustajia enää juuri ole. Siksi on tärkeää, että vaaleissa uskallamme näyttää väriä. Mahdollisimman hyvän vaalituloksen kautta voimme osoittaa, että kristillisille arvoille ja ihmiskäsitykselle pohjautuvalle politiikalle löytyy suomalaisten keskuudessa vankkaa tukea.

Jokaisen KD:n ehdokkaan ehdokkuus on tärkeä, ja jokaisen äänestäjämme ääni on tärkeä, jotta jokaisella hyvinvointialueella saamme ensi maaliskuun alusta monta aluevaltuutettua ja sitä kautta myös muihin alueiden luottamustehtäviin monia kristillsidemokraatteja.

Kaikki vaalituloksen jälkeen päätettävät luottamustehtävät jaetaan KD:ssa ehdokkaina olleiden kesken eli vaikuttamaan voi päästä, vaikka ei tulisi valittua itse valtuustoon.

Jos haluat lisätietoja ehdokkaisiimme tai puolueen linjaan liittyen voit laittaa sähköpostia tai soittaa puolueen ja piiriemme vastuunkantajille. Puolueen ohjelmat, kannanotot ja yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme.

➡️ KD:n aluevaaliohjelma

➡️ Käytännön infoa ehdokkaille ehdokasinfosivulta

Sari Essayah

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja
[email protected]