Lokalavdelningarnas material

Genast efter höstmötet bör ordförande eller sekreteraren fylla i vilka personval som gjorts på www.kd.fi/lokalavdelningar och skicka KDS sekreterare [email protected] om personvalen.

 

Guide för lokalavdelningar

 

Verksamhetskalender

 

Föredragningslista möteskallelse 2018

 

Verksamhetsplan lokalavdelningens_år 2019

 

Lokalavdelningarnas stadgar

 

Etiska anvisningar_svenska

 

 

 

KD SVENSKA ORGANISATION: www.kd.fi/svenska

Ordförande Mikael Snellman
Puh. 044 796 6266
mikael.snellman (at) kd.fi

Sekreterare Katarina Östman
Puh. 040 538 5187
kdsvenska (at) kd.fi