KD:n vaihtoehtobudjetti 2019

KD:n budjettivaihtoehto parempi lapsiperheille, senioreille ja terveydelle

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti sisältää selkeitä parannuksia lapsiperheiden ja ikäihmisten arkeen. Terveyden edistäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta nousevat myös vahvasti esille vaihtoehdossa. Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat KD:n politiikan keskiössä. Tämä näkyy vahvasti myös puolueen vaihtoehtobudjetissa.

Esitämme tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista, lapsilisän tasokorotusta sekä 1000 euron vauvarahaa lapsen saaville perheille. Lapsiperheiden tukemisen lisäksi puolue panostaisi vahvasti koulutukseen. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkokoja pienennettäisiin. Samalla ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot saisivat lisärahoitusta. Opintorahaan ja opintotuen huoltajalisään esitetään korotuksia. Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta nousee vahvasti esiin.

Lapsiperheiden tukemisen lisäksi puolue panostaisi vahvasti koulutukseen. Tarvitaan lisää rahoitusta, jotta saamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kautta uusia kasvuyrityksiä ja työllisyyttä.

Ikäihmisten asema on lapsiperheiden lisäksi puolueen keskeisiä teemoja vaihtoehtobudjetissa ja tulevissa vaaleissa. KD korottaisi kansaneläkettä ja takuueläkettä. Samalla kevennettäisiin eläkkeiden verotusta eläketulovähennyksen kautta. Lääkekorvauksiin varattuja määrärahoja nostettaisiin.

Hedelmien ja vihannesten arvonlisäverotusta kevennettäisiin nykyisestä 14 prosentista alempaan 10 prosentin verokantaan. Kansanterveydellisten vaikutusten lisäksi hevi-ale olisi tärkeä askel ilmastotalkoissa. *

Menolisäysten kattamiseksi KD esittää mm. sokeriveron käyttöönottoa, alkoholiveron lisäkorotusta sekä työmarkkinajärjestöjen verotuen rajaamista. Kasvaviin asumistukimenoihin puolue puuttuisi palauttamalla varallisuus ja asuntorajoituksia.

KD:n vaihtoehtobudjetti sisältää yhteensä 818,6 miljoonana euron lisäpanostuksia ja veronkevennyksiä. Valtion taloutta vahvistetaan samalla 825,5 miljoonan euron edestä veronkorotuksilla ja säästöillä.

Tutustu tarkemmin KD eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019 sekä sen pohjana oleviin eduskunnan tietopalvelun laskelmiin.

 

* Vaihtoehtobudjetissa oleva eduskunnan tietopalvelun laskelman pohjalta tehty kustannusarvio hedelmien ja vihannesten siirtämisestä alempaan arvonlisäverokantaan on virheellinen. Reformin vaikutus verokertymään on 90 miljoonaa euroa 50 miljoonan euron sijaan. Virhe huomattiin  vaihtoehtobudjetin julkaisemisen jälkeen. (korjaus julkaistu 26.11.2018)