Kestävää lähimmäisyyttä

Kestävää lähimmäisyyttä jo 60-vuotta!

Kristillisdemokraatit juhlivat 60-vuotista puoluetta vuonna 2018 monin eri tavoin. Järjestämme juhlia ja yleisötilaisuuksia ympäri maata. Katso kaikki tulevat tapahtumamme: www.kd.fi/tapahtumat.

Rakennamme Suomesta inhimillistä, oikeudenmukaista, perheystävällistä ja yritteliästä lähimmäisyhteiskuntaa, jossa jokaisen ihmisen arvo tunnustetaan ja kaikilla on turvallista elää. Puolustamme heikompiosaisten kansalaisten asemaa. Kannustamme yritteliäisyyteen ja itsensä kehittämiseen sekä vastuunottoon perheestä, lähimmäisistä ja luonnosta.

Kestävän kehityksen lisäksi tarvitsemme myös kestävää lähimmäisyyttä. Lähimmäisyys ilmenee sekä asenteessamme toisiamme kohtaan, mutta sen pitäisi olla myös yhteiskunnan kehittämisen lähtökohta. Lähimmäisyys toimii ihmisten ja kulttuurien välisiä luonnollisia eroja yhdistävänä tekijänä. Puolustamme jokaisen oikeutta ilmaista vapaasti mielipiteensä ja vakaumuksensa.

 

Katso 60-vuotisvisailuumme oikeat vastaukset: TÄÄLLÄ

Inhimillisempää otetta

• Heikompiosaisilta ja lapsiperheiltä leikkaamisen on loputtava.

• Tarvitsemme perhevapaauudistuksen, joka lisää perheiden valinnanvapautta.

• Sosiaaliturva pitää uudistaa ja parantaa työnteon kannattavuutta.

• Kannatamme inhimillistä mutta hallittua maahanmuuttopolitiikkaa.

Yrittäjyydellä eteenpäin

• Yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava, mikä lisää yrittäjyyden houkuttelevuutta ja madaltaa yrittäjäksi ryhtyvän riskejä.

• Pidämme verotuksen tason kohtuullisena ja vältämme
veroluonteisia maksuja yrittäjille.

Sote-uudistus hallintaan

• Uudistuksen pitää kaventaa terveyseroja koko maassa.
•  Hoitoon on päästävä nopeammin.
• Panostamme perustason palveluihin ja luomme sujuvat hoitoketjut.

Terve ympäristö

• On sairasta säästää terveistä tiloista. Tarvitsemme toimia, joilla terve ympäristö turvataan.

• Edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä.
• Vesistöt puhtaiksi ja lähiluonto viihtyisäksi.

Lähimmäisyys toimimaan

• Tahdomme panostaa perheiden hyvinvointiin.
• Tarvitsemme uudenlaista välittämistä naapureista, ystävistä ja ikäihmisistä.
• Vapaaehtoistyötä ja kehitysyhteistyötä on tuettava.