Eurovaaliohjelma 2014

JOHDANTO

Kristillisdemokraatit ovat rakentajia. Liikkeemme juuret ovat Euroopassa. Olemme ajaneet koko maanosan demokraattista kehitystä ja sosiaalisesti vastuullista markkinataloutta. Euroopan nousu sotien jälkeen on osoitus kristillisdemokraattisen politiikan voimasta. Liike on edelleen Euroopan suurin vaikuttaja. Suomessa me olemme puolue, joka esittää todellisia ratkaisuehdotuksia sen sijaan, että keskittyisimme pelkkään kritiikkiin. Meillä on visio EU:n kehittämiselle ja meillä on kanta ajankohtaisessa EU-keskustelussa oleviin asioihin.

EU-poliittisessa ohjelmassa tuomme esille vaihtoehdon suomalaiseen EU-keskusteluun äärivaihtoehtojen välissä. Liittovaltion ja EU:sta eroamisen välissä on kristillisdemokraattinen vaihtoehto, joka perustuu EU:n kehittämiseen itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöelimenä siten, että päätöksenteko pidetään mahdollisimman lähellä kansalaista. Päätöksiä tulee tehdä lähellä ihmistä alhaalta ylöspäin, ei päinvastoin. Politiikan viitekehys tulee olla ensin yksilö ja hänen perheensä, sen jälkeen yhteisö ja jäsenvaltio. Vain koko Euroopan kannalta oleellisimmat päätökset tulee tehdä EU-tasolla.

Tämän ohjelman julkaisu ajoittuu ajankohtaan, jolloin EU on yhä keskellä historiansa vaikeinta talouskriisiä. Monet puolueemme ennen Suomen EU:iin ja EMU:iin liittymistä ennakoimista kehityskuluista ovat valitettavasti toteutuneet viime vuosikymmenen lopulla alkaneessa talouskriisissä. Kriisi paljasti euron valuvikoja ja EU:n jäsenmaiden eriasteista haavoittuvuutta kansainvälisen kilpailun paineissa. Kriisi osoitti myös sen mitä tapahtuu kun yhteisesti tehdyistä sopimuksista ei pidetä kiinni. Tämä ohjelma tarjoaa ratkaisun avaimia talouskriisiin.

Talouskriisi ei kuitenkaan ole koko totuus Euroopan unionista. Epäonnistumisista huolimatta EU on myös onnistunut lähentämään eurooppalaisia kansoja ja luomaan maailman suurimman yhtenäisen talousalueen. Euroopan reuna-alueen pienenä valtiona olemme suurimpia hyötyjiä 500 miljoonan asukkaan sisämarkkinoista. Koska olemme rakentajia, pyrimme tuomaan ohjelmassa

tasapainoisesti esille myös ne keinot, joilla Suomi ja suomalaiset voivat yhä enemmän hyötyä eurooppalaisesta yhteistyöstä.

Päivi Räsänen, puheenjohtaja

EU-vaaliohjelma_3_2_2014