KD:n vaihtoehtobudjetti 2020

Kristillisdemokraatit panostaisivat lapsiperheisiin, vanhustenhoitoon ja työllisyyteen


Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä parantaisi lapsiperheiden asemaa, lisäisi välittömästi hoitajia vanhustenhoitoon ja peruisi hallituksen päätökset leikata kotitalousvähennystä ja korottaa polttoaineveroa.

KD peräänkuuluttaa toimia syntyvyyden rajun laskun kääntämiseksi. Perheiden tilannetta parannettaisiin ulottamalla lapsilisän korotus koskettamaan kaikkia perheitä. Samalla otettaisiin käyttöön 1000 euron vauvaraha. Eläkeläisten asemaa parannettaisiin eläkkeiden verotusta keventämällä.

KD esittää samoin merkittävää lisäystä vanhustenhoidon tason parantamiseksi välittömästi. Hallituksen päätös hoitajamitoituksesta ei riitä parantamaan tilannetta ilman riittävää rahoitusta.

Kotitalousvähennys säilytettäisiin entisellään ja polttoaineveron korotuksesta luovuttaisiin. Työllisyyttä parannettaisiin mm. mahdollistamalla paikallinen sopiminen ja uudistamalla sosiaaliturvaa KD:n kannustavan perusturvamallin avulla.

KD eduskuntaryhmä julkaisi vaihtoehtobudjettinsa ensimmäisenä oppositiopuolueena 23.10. eduskunnassa.

TUTUSTU LISÄÄ:
KDn vaihtoehtobudjetti kokonaisuudessaan
Tiivistelmä esitysdiat

LIITELASKELMAT: Eduskunnan tietopalvelun laskelmat KD:n vaihtoehtobudjetin reformien vaikutuksista
Opintorahan huoltajalisä, lapsilisät, eläketulovähennys
Eläkekertymä varusmiespalveluksesta Varusmiesten kotouttamisraha