Barnfamiljer och de äldre i centrum – KD presenterade sin skuggbudget

14.11.2018

Kristdemokratiska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Peter Östman presenterade KD:s skuggbudget i sitt gruppanförande under debatten om oppositionsgruppernas alternativa budgetar i riksdagen idag.

Enligt Östman är barn, unga och barnfamiljer är i centrum i KD:s politik.

– Vi föreslår att man återför inkomstskattens barnavdrag, vi föreslår höjda barnbidrag samt en babypenning på 1000 euro till familjer som får barn.

KD vill också satsa på skolan och utbildningen.

– Gruppstorleken inom småbarnspedagogiken och grundskolan bör minskas. Vår skuggbudget innehåller också större anslag till yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet.

De äldres situation är förutom barnfamiljerna ett centralt tema i skuggbudgeten. KD föreslår bl.a en höjning av både folkpensionen och garantipensionen. Dessutom vill KD förbättra situationen inom äldrevården och föreslår extra anslag till kommunerna för att anställa 1000 nya vårdare.

KD:n vaihtoehtobudjetti 2019