KD lämnar in en interpellation om jordbruket – ”Regeringen bryr sig inte om det finländska jordbrukets framtiden och livsmedelsförsörjningen”

15.11.2022 klo 18:30 Nyheter

Kristdemokraterna kommer att lämna in en interpellation om jordbruket – en fråga som är en gemensam angelägenhet för hela oppositionen. Enligt uppgifter i offentligheten lyckades Centern inte få gehör för sitt mål om ett stödpaket på 300 miljoner euro till jordbruket, utan stödet kommer att behandlas först nästa år i samband med tilläggsbudgetförslaget.

– Regeringen gav i helgen sken av att den skulle vara intresserad av det finländska jordbrukets och sjukvårdens framtid. Nu vet vi att så inte är fallet, säger Kristdemokraternas ordförande, riksdagsledamot Sari Essayah.

– Regeringen bryr sig inte om framtiden för det finländska jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Kristdemokraterna har inget annat val än att lämna in en interpellation och fälla Marins regering, om inte regeringen stöder det finländska jordbruket i denna svåra situation.

Enligt Essayah har olika stöd för energikrisen hittats i någon form för nästan alla andra, men jordbruket har glömts bort. Jordbruket kämpade i en kostnadskris redan före den ryska attacken mot Ukraina, men i och med kriget har kostnaderna ökat på ett aldrig tidigare skådat sätt. Gårdarnas elräkningar har mångdubblats, men det avspeglas inte i producentpriserna.

– Varje dag läggs tre gårdar ner, och allt fler gårdar har betalningssvårigheter. Jordbrukskrisen hotar redan den finländska livsmedelsförsörjningen, men regeringen kan inte få beslut fattade, istället skjuter man upp dem till nästa års valbudget. Det är dock för sent att hjälpa de finländska jordbrukarna när det gäller vårsådden. Jordbrukarna behöver hjälp med sina energikostnader i vinter. Dessutom verkar regeringen vara så oenig att det inte finns någon garanti för att vi får en regering som gör en tilläggsbudget nästa år, säger Essayah.