Riksdagsvalprogram 2019

Kristdemokraternas vision och tema i riksdagsvalet är ”Du ska kunna lita på Finland”. Centrala teman i valprogrammet är barnvänlighet, bra äldrevård, en socialskyddsreform som sporrar till arbete och företagsamhet, utbildning och säkerhet.

Kristdemokraterna arbetar för ett Finland som är mänskligt, rättvist, familjevänligt och företagsamt. Vi är ett parti som vill samarbeta och hitta lösningar på samhälleliga problem.

Även om Finland är ett bra land att leva i krävs det reformer på många områden. Ett stort problem är känslan av utanförskap och osäkerhet. Detta syns till exempel i det låga födelsetalet. Kvaliteten på utbildning har försämrats och det inverkar negativt på jämlikheten.

Klimatförändringen och flyktingkriserna skapar osäkerhet. Som en reaktion på osäkerheten ser vi olika extrema rörelser och ideologier. Dessa problem möter KD genom att erbjuda ett alternativ.

DU SKALL KUNNA LITA PÅ FINLAND

Finland är ett bra land att bo i. Ändå finns det mycket som behöver korrigeras och reformeras. De senaste årens nedskärningar har framför allt drabbat barnfamiljer och pensionärer. Också på utbildningen har man prutat. Nativiteten sjunker och antalet arbetslösa och utslagna är högt. Åldringsvården fungerar inte och köerna till läkare är långa. Vi vill bygga ett Finland som är barnvänligt och som uppskattar de äldre. Vi önskar att arbete och företagsamhet alltid skall löna sig. Vi värnar om naturen och regionernas livskraft. Vi bygger ett Finland som du kan lita på.

KRISTDEMOKRATERNA ÄR ETT KONSTRUKTIVT ALTERNATIV

Kristdemokraterna bygger ett mänskligt, rättvist, familjevänligt och företagsamt Finland. Vi är ett lösningsorienterat och samarbetsdugligt parti. Vi värnar om kristna värderingar och goda finländska traditioner. Vi försvarar människors rätt till åsikts-, yttrande- och religionsfrihet. Flit, omsorg och medmänsklighet är en resurs i vårt samhälle.

ETT BARNVÄNLIGARE FINLAND

Familjerna vet själva vilken lösning för barnavård som är den bästa för dem. I stället för kvoter behövs flexibla familjeledigheter. Familjeförmånerna bör höjas. Vi föreslår ett babytillägg till barnbidraget på ett tusen euro som engångsersättning för att underlätta barnfamiljernas vardag.

ÅLDRINGSVÅRDEN OCH SOTE I SKICK

En mänsklig och värdig åldringsvård är en hedersuppgift  för samhället. Vi föreslår ett tusen nya anställda vårdare inom åldringsvården, en förbättring av vårddimensioneringen och utvecklande av närståendevården. De minsta pensionerna bör höjas och beskattningen av dem sänkas. Vid en reform av social- och hälsovårdstjänster handlar det om smidighet och trygghet i människors vardag. Den som insjuknat bör inom rimlig tid få den läkarhjälp som behövs.

ARBETE SKALL LÖNA SIG

Det komplicerade socialskyddet behöver förnyas. KD:s sporrande grundtrygghet gör det alltid lönsamt att ta emot arbete och korrigerar det nuvarande splittrade systemet. Satsningar på utbildning och forskning stöder sysselsättning och företagsamhet.

VI PRUTAR INTE PÅ TRYGGHETEN

Att värna om tryggheten är en av samhällets basuppgifter. Vi föreslår att ett tusen nya poliser anställs och att straffen för sexual- och våldsbrott skärps. Asylprocessen måste effektiveras och utvisningen av brottsskyldiga försnabbas.

INHEMSK ENERGI OCH MAT ÄR EN EKOGÄRNING

Överkonsumtionen bör ersättas av cirkulär ekonomi och energiproduktion med låga utsläpp. God vård och användning av åkrar och skogar förhindrar klimatförändringen. Hela Finland bör hållas beboeligt genom goda förbindelser och service. Den inhemska matproduktionen måste garanteras.

Kristdemokraternas riksdagsvalprogram 2019