Riksdagsgrupp

Riksdagsledamöterna

 • Päivi Räsänen

  Riksdagsledamot, riksdagsgruppens ordförande

  paivi.rasanen (at) riksdagen.fi
  tel. (09) 432 3065, 050 511 3065
  Tavastlands valkrets
  paivirasanen.fi
  Läs mer

 • Antero Laukkanen

  Riksdagsledamot

  antero.laukkanen (at) riksdagen.fi
  tel. (09) 432 3084, 050 582 0813
  Nylands valkrets
  anterolaukkanen.fi
  Läs mer

 • Sari Tanus

  Riksdagsledamot

  sari.tanus (at) riksdagen.fi
  tel. (09) 432 3176, 050 512 1303
  Birkalands valkrets
  saritanus.fi
  Läs mer

 • Sari Essayah

  Riksdagsledamot, partiordförande

  sari.essayah (at) riksdagen.fi
  tel. (09) 432 3020, 0400 252 999
  Savolax-Karelens valkrets
  essayah.fi
  Läs mer

 • Peter Östman

  Riksdagsledamot

  peter.ostman (at) riksdagen.fi
  tel. (09) 432 3197,  050 512 1845
  Vasa valkrets
  peterostman.fi
  Läs mer

Office

 • Markus Kalmi

  Generalsekretarare

  markus.kalmi (at) riksdagen.fi
  tel. 050 574 0377

 • Iina Mattila

  Politisk sekreterare

  iina.mattila (at) riksdagen.fi
  tel. 050 462 4002

 • Johanna Kosunen

  Lagstiftningssekreterare

  johanna.kosunen (at) riksdagen.fi
  tel. 050 441 4686

 • Merja Eräpolku

  Informatör

  merja.erapolku (at) riksdagen.fi
  tel. 050 560 3261

 • Evamaria Kyllästinen

  Gruppassistent

  evamaria.kyllastinen (at) riksdagen.fi
  tel. 050 574 1675

 • Tapio Luoma-aho

  Gruppassistent

  tapio.luoma-aho (at) riksdagen.fi
  tel. 050 329 7708

 • Elsi Ranta

  Gruppassistent

  elsi.ranta (at) riksdagen.fi
  tel. 050 310 1347

 • Jukka Salmi

  Gruppassistent

  jukka.salmi (at) riksdagen.fi
  tel. 050 513 1966