Aluevaaliohjelma 2022

Palvelut lähelle ihmistä

 • Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava lähipalveluina eri puolilla hyvinvointialuetta, ei ainoastaan keskuskaupungeissa. Ihminen ei ole heittopussi. Hoitoon on päästävä lähellä ja jonottamatta.
 • Osa palveluista voidaan viedä lähelle asiakkaita liikkuvina palveluina tai etävastaanottojen avulla.
 • Pelastuspalvelujen on toimittava koko maassa ja hädän ollessa suurin on avun oltava lähellä.

Laadukasta hoitoa vauvasta vaariin

 • Hoidon laadusta ja mitoituksista ei saa tinkiä. Hoitoketjujen on oltava sujuvia – oikeita palveluja on saatava oikeaan aikaan, myös silloin kun kyse on vaativasta erikoissairaanhoidosta.
 • Hyvässä hoivassa toteutuu neljän takuun malli: ulkoilutakuu, ruokailutakuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu.
 • Asiakasturvallisuuden puutteet on korjattava viipymättä.
 • Korkea laatu vaatii tutkimusta ja tiedolla johtamista. Kansalliset laaturekisterit on otettava käyttöön ja uusinta teknologiaa hyödynnettävä.

Autetaan ajoissa ja edistetään terveyttä

 • Palveluja on saatava hyvissä ajoin ja matalalla kynnyksellä. Ihmisiä on kuunneltava ja palveluiden painopiste siirrettävä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Matalan kynnyksen seulonnat ja terveystarkastukset säästävät ihmishenkiä.
 • Päihde- ja mielenterveyspalveluihin on päästävä helposti, ja terapiatakuu pitää saada käyttöön. Perheet tarvitsevat lisää tukea ja kotipalveluja.
 • Liikunta on lääke ja kulttuuri lisää elämänlaatua. Viisas hyvinvointialue panostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyössä kuntien kanssa.

Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa hoitaa

 • Henkilöstön työolot on korjattava ja työn kuormitusta vähennettävä. Palkkaus ja työsuhdeasiat on saatava kuntoon ja lisättävä joustoja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.
 • Työntekijöitä on kuunneltava omaan työhön liittyvissä asioissa. Työhyvinvointiin panostaminen vähentää poissaoloja ja kustannuksia.

Yhteistyöllä parempia palveluita

 • Hyvinvointialueet tarvitsevat yrityksiä ja järjestöjä kumppanikseen huolehtiakseen asukkaiden palveluista.
 • Fiksuilla julkisilla hankinnoilla edistetään oman alueen työllisyyttä ja elinvoimaa.
  Palveluseteleillä lisätään asiakkaan valinnanvapautta.
 • Kansalaisjärjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoistoimijoiden arvokas työ tukee julkisia palveluja.

Enemmän hyvinvointia – vähemmän hallintoa

 • Hyvinvointi tarvitsee puolustajansa raskaiden hallintohimmeleiden rakentajia vastaan. Hyvinvointialueilla ei tarvita piilopuoluetukea valtuustoryhmille eikä poliittisia virkanimityksiä.
 • Kaikkien alueen kuntien äänen on kuuluttava aluehallinnossa monipuolisen lautakuntarakenteen kautta. Palveluverkkoja koskevia päätöksiä ei pidä tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.
 • Hyvinvointialueiden tulee toimia avoimesti ja tehdä kustannuksistaan läpinäkyviä ja vertailtavia.
 • Työn verotus ei saa kiristyä – ei maakuntaverolle.

➡️ Tutustu KD:n aluevaaliohjelmaan
➡️ Vaaliesite
➡️ Esitysdiat

➡️ Aluevaaliohjelma luettuna: KD podcast -sivulla   Spotify   Apple Podcasts