Eduskuntavaaliohjelma 2019

SUOMI JOHON VOIT LUOTTAA

Suomi on hyvä maa asua ja elää. Silti moni asia vaatii korjaamista ja uudistamista. Viime vuosien leikkaukset ovat osuneet etenkin lapsiperheisiin ja eläkeläisiin. Myös koulutuksesta on tingitty. Syntyvyys laskee, työttömien ja syrjäytyneiden määrä on korkea. Vanhustenhoito ei toimi ja lääkäriin joutuu jonottamaan.

Rakennamme Suomea lapsiystävälliseksi ja ikäihmisiä kunnioittavaksi. Tahdomme, että työnteko ja yrittäminen kannattaa aina. Huolehdimme ympäristöstä ja alueiden elinvoimaisuudesta. Rakennetaan Suomi, johon voit luottaa.

KRISTILLISDEMOKRAATIT ON RAKENTAVA VAIHTOEHTO

 • Kristillisdemokraatit rakentavat inhimillistä, oikeudenmukaista, perheystävällistä ja yritteliästä Suomea. Olemme ratkaisukeskeinen ja yhteistyökykyinen puolue.
 • Vaalimme kristillisiä arvoja ja hyviä suomalaisia perinteitä. Puolustamme ihmisten oikeutta mielipiteen-, sanan- ja uskonnonvapauteen. Ahkeruus, välittäminen ja lähimmäisyys ovat yhteiskuntamme voimavara.

LAPSIYSTÄVÄLLISEMPI YHTEISKUNTA

 • Perheet tietävät itse mikä on heille paras lastenhoitoratkaisu. Perhevapaisiin tarvitaan kiintiöiden sijaan lisää joustavuutta. Perhe-etuuksia on korotettava.
 • Esitämme lapsilisään 1000 euron vauvarahaa kertakorvauksena helpottamaan lapsiperheiden arkea.

TYÖNTEKO KANNATTAMAAN!

 • Monimutkainen sosiaaliturva pitää uudistaa. KD:n kannustava perusturva tekee työnteon vastaanottamisesta aina kannattavaa ja korjaa nykyjärjestelmän sirpaleisuuden.
 • Työllisyyttä ja yrittäjyyttä tuetaan panostamalla koulukseen ja tutkimukseen.

VANHUSTENHOITO JA SOTE KUNTOON

 • Inhimillinen ja arvokas vanhustenhoito on yhteiskunnan kunniatehtävä. Esitämme 1000 uuden hoitajan palkkaamista vanhustenhoitoon, hoitajamitoitusten parantamista ja omaishoidon kehittämistä.
 • Pienimpiä eläkkeitä tulee korottaa ja niiden verotusta keventää.
 • Sote-palvelujen uudistamisessa on kyse ihmisten arjen sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Sairastuneen pitää päästä kohtuullisessa ajassa lääkäriin ja saada tarvitsemaansa hoitoa.

TURVALLISUUDESTA EI TINGITÄ

 • Turvallisuudesta huolehtiminen on yhteiskunnan perustehtävä. Esitämme 1000 uuden poliisin palkkaamista ja rangaistusten koventamista seksuaali- ja väkivaltarikoksissa.
 • Turvapaikkaprosessia on tehostettava. Rikoksiin syyllistyneiden karkotusprosessia on nopeutettava.

ENERGIAN JA RUUAN KOTIMAISUUS ON EKOTEKO

 • Ylikulutuksesta on siirryttävä kestävään kiertotalouteen ja vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Peltojen ja metsien hyvä hoito ja kestävä käyttö torjuu ilmastonmuutosta.
 • Koko Suomi on pidettävä asuttuna, hyvien yhteyksien ja palveluiden piirissä.
 • Kotimainen ruuantuotanto on turvattava.

Tutustu Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliohjelmaan 2019