EU-vaaliohjelma 2019

Kristillisdemokraattien slogan eurovaaleissa on ”Enemmän irti EU:sta”. Puheenjohtaja Sari Essayah’n mukaan puolue haluaa, että eurooppalainen yhteistyö tuottaa enemmän hyvinvointia kansalaisilleen. Päätöksenteon tuloksellisuutta lisäämällä palautetaan kansalaisten luottamus eurooppalaiseen yhteisöön.
– Tarvitaan parempaa yhteistyötä jäsenmaiden kesken niin talouspolitiikassa kuin niissä haasteissa, joihin jäsenmaiden voimavarat eivät yksin riitä, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa. Keskitytään niihin asioihin, joissa yhteistyöllä saadaan aikaiseksi lisäarvoa kansalliseen politiikkaan nähden, sanoo Essayah.

EU:n hallintoa ja varojen käyttöä on tehostettava. Panostuksia on kohdistettava erityisesti kasvun ja kilpailukyvyn sekä turvallisuuden takaamiseksi.

– Sisämarkkinoiden kehittämistä on jatkettava määrätietoisesti purkamalla kaupan esteitä. Koulutukseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen on panostettava yhä enemmän.

– Turvallisuuden takaamiseksi on lisättävä yhteistyötä mm. kyber- ja hybridivaikuttamisen, terrorismin ja rikollisuuden torjunnassa sekä maahanmuuton hallinnassa, sanoo Essayah.Yhtäältä KD haluaa Suomen irti liittovaltiokehitykseen johtavista yhteisvastuuta lisäävistä hankkeista ja esimerkiksi määräenemmistöpäätösten laajentamisesta.

– Raha- ja talousliitossa on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä sekä markkinakurin periaatetta. Päätäntävalta budjetista ja verotuksesta on säilytettävä kansallisissa käsissä, toteaa Essayah.Kristillisdemokraatit tavoittelevat eurovaaleissa meppipaikan takaisin saamista. Kristillisdemokraatit kuuluvat Euroopan kansanpuolueeseen EPP:hen.

Katso lisää puolueen eurovaaliohjelmasta:

EUROVAALIOHJELMA2019

EUROVAALIEHDOKKAAT 

Yhteys: puoluesihteeri Asmo Maanselkä p. 044 511 22 36