Inhimillisempi ote päätöksiin

Inhimillisyyttä päätöksentekoon

Hallituksen leikkaukset ovat olleet kylmää kyytiä lapsiperheille ja monelle heikoimpiosaisille. Nyt tarvitaan inhimillisempi ote päätöksiin.

Pidetään huolta siitä, että kaikki suomalaiset kokevat olevansa mukana kehittämässä Suomea. Ketään ihmistä ei pidä nähdä säästökohteena tai taakkana vaan lähimmäisenä. Tarvitsemme uudenlaista välittämistä, jossa pidetään huolta naapureista, ystävistä ja ikäihmisistä. Ketään ei saa jättää heittelle.

Vanhuksille hoitajia

Arvokkaan vanhuuden turvaaminen on päättäjien tärkeimpiä tehtäviä. On epäinhimillistä vähentää vanhusten hoitajia juuri samaan aikaan, kun Valvira on raportoinut laajamittaisesta vanhusten kaltoinkohtelusta laitoksissa. Tarvitsemme inhimillisempää otetta päätöksiin! Hoitajamäärä koheni viime hallituskaudella vanhuspalvelulain myötä, mutta myönteinen kehitys on nyt romuttumassa. Vastustamme hallituksen päätöstä alentaa vanhusten hoitajamitoitusta. Tarve on päinvastainen.

Hoitajamitoituksessa on otettava huomioon, että laitoksissa asuvat nykyään vain he, joiden toimintakyky on merkittävästi alentunut ja hoidontarve on suuri. Tämä siksi, että vanhusten laitoshoitoa samanaikaisesti aktiivisesti vähennetään ja kotihoitoa lisätään. Kevyesti hoidettavia ei laitoksissa juurikaan enää ole hoitajamitoitusta tasaamassa, sillä he asuvat tuettuina omissa kodeissaan. Laitosten hoitajamitoitusta pitää siis kasvattaa. Myös omaishoitoon sekä kotona asuvien ikääntyneiden toimintakykyyn ja palveluihin on panostettava. Ketään ei saa jättää heitteille.

 

Lapsille aikuisen aikaa

Päiväkotiryhmien suurentaminen on suora leikkaus lasten arjesta ja hyvinvoinnista. Ylisuuret lapsiryhmät heikentävät osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan mahdollisuuksia lapsen huomioimiseen ja kehityksen tukemiseen. Vaikutukset ulottuvat pitkälle lapsen myöhempään elämään ja heikentävät koulumenestystä. Säästöistä syntyy lopulta lisäkustannuksia, kun ennaltaehkäisevän, varhaisen tuen vähentyessä joudutaan turvautumaan raskaampiin, korjaaviin toimenpiteisiin.

Maan hallitus on myös lakkauttanut perusopetuksen ryhmien pienentämiseen suunnatut määrärahat. Esitämme avustusten säilyttämistä. Vahva perusopetus on suomalaisen osaamisen kulmakivi. Puolustamme lasten oikeutta laadukkaaseen perusopetukseen sopivan kokoisissa ryhmissä. Pienempi opetusryhmä lisää opettajan mahdollisuuksia oppilaan yksilölliseen kohtaamiseen ja oppimisen tukemiseen.

Ryhmäkokojen kasvattaminen sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa on lyhytnäköistä ja epäinhimillistä. Lapsi tarvitsee aikuisen aikaa ja huomiota kasvaakseen tasapainoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tarvitsemme inhimillisempää otetta päätöksiin!

 

Loppu luukulta toiselle juoksuttamiselle

Kun ihminen tarvitsee lääkärin apua, häntä juoksutetaan luukulta toiselle. Se on paitsi epäinhimillistä myös kallista. Sama henkilö voi esimerkiksi joutua samoihin verikokeisiin peräkkäisinä päivinä, koska tietojärjestelmät eivät kommunikoi keskenään. Tai hän voi käydä useamman lääkärin luona vaivansa kanssa, koska kukaan ei ota asiaa kunnolla hoitaakseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksessa painotamme toimivia hoitoketjuja, ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluja sekä oikea-aikaista apua. Luukulta toiselle juoksuttaminen on väärää vallankäyttöä ja ihmisten kiusaamista. Tarvitsemme inhimillisempää otetta! Palveluketjut on mietittävä asiakkaan näkökulmasta kokonaisuuksina.

Kun ihminen jää työttömäksi, alkaa lähes täysipäiväinen taiteilu lippusten ja lappusten kanssa. ja juokseminen luukulta toiselle. Esitämme kannustavaa perusturvaa, jossa byrokraattinen ja sirpalemainen perusturva yhdistetään yhdeksi tueksi. Samalla taataan, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Tutustu inhimilliseen ja kannustavaan malliimme!

www.kd.fi/kannustava-perusturva

 

Vastuullista taloudenhoitoa

On inhimillistä ajatella myös seuraavien sukupolvien parasta ja pitää hyvää huolta taloudesta. Se ei ole aina helppoa, mutta se on päättäjien vastuullinen tehtävä, jota ei voi laiminlyödä. Olemme aina suhtautuneet vakavasti talouteen. Siksi olemme ensimmäisenä kaikista eduskuntapuolueista tehneet vuosittain oman vaihtoehtobudjettimme, jos olemme olleet oppositiossa. Pidämme tärkeänä esittää, miten rahoittaisimme esittämämme määrärahalisäykset. Emme koskaan esitä lisävelanottoa toteuttaaksemme oman vaihtoehtomme.