Kuntavaaliohjelma 2021

Kuntien tehtävärakenne on voimakkaassa murroksessa ja huoli lähipalvelujen säilymisestä painaa monien mieltä. Vaikuttaminen kuntakentässä on nyt erityisen tärkeää.

Suurin osa kuntien tehtävistä liittyy lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen. Sote-mallista riippumatta kuntatasolla linjataan jatkossakin, miten hoidetaan varhaiskasvatus, perusopetus, kulttuuri ja terveyden edistäminen; lisäksi vaikutetaan kuntien elinvoimaan ja ympäristöön.

Meille kristillisdemokraateille on tärkeää huolehtia laadukkaasta ja ihmisarvoisesta hoidosta ja tuesta, joka korostuu etenkin lasten, nuorten, vanhusten ja vammaisten palveluissa. Kunnissa päätetään myös, soiko sen kouluissa vielä Suvivirsi, tai vaihdetaanko joulujuhla kulttuurijuhlaan.

Perheiden ja kodin merkitys kasvoi vuonna 2020 alkaneen pandemiakriisin aikana. Muutenkin elämme murroksen keskellä. Ihmisten arkielämä ja ajankäyttö ovat muutoksessa. Työnteko kotoa käsin on lisääntynyt ja yhä useampi tekee työtä kahdelta paikkakunnalta. Kunnallisten palveluiden pitää kyetä uudistumaan ihmisten elämäntilanteissa tapahtuneiden suurten muutosten myötä. Kuntien palveluiden tulee huomioida ihmisten muuttuvat ja erilaiset elämäntilanteet esimerkiksi lasten hoidossa, opiskelussa tai kuntarajat ylittävissä terveyspalveluissa.

Kristillisdemokraatit rakentavat inhimillisiä, oikeudenmukaisia, perheystävällisiä ja yritteliäitä kuntia. Vaalimme kristillisiä arvoja ja hyviä suomalaisia perinteitä. Korostamme perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä. Kestävä lähimmäisyys ja toisen ihmisen kunnioittaminen ovat meille kaiken lähtökohtana.

Tutustu KD:n kuntavaaliohjelmaan 2021! KD:s kommunalvalsprogram 2021 på svenska

Sari Essayah
Puolueen puheenjohtaja
Kristillisdemokraatit

KD:n kuntavaaliesite