Neljä teesiä lapsimyönteiseen perhepolitiikkaan

Ensimmäinen teesi

Perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta.

Tähän velvoittaa jo YK:n lapsenoikeuksien sopimus.

Toinen teesi

Lastenhoidosta päättää perhe.

Yhteiskunnan on tuettava eri hoitomuotoja tasaveroisemmin.

Kolmas teesi

Perheiden etuuksissa on lisättävä joustoja ja vähennettävä sääntelyä.

Perheiden tarpeet ovat erilaisia. Työelämän muutos tarkoittaa erilaisia työpäiviä ja vaihtelevaa hoitotarvetta.

Neljäs teesi

Perheitä koskevien päätösten on kannustettava nykyistä suurempaan lapsilukuun.

Syntyvyys on laskenut Suomessa nälkävuosien tasolle. Kestävän väestökehityksen hedelmällisyysluku on 2,1, nyt 1,65 ja vielä laskemassa. Ikärakenne vinoutuu edelleen. Tämän päivän nuoret aikuiset ovat näillä näkymin tulevaisuuden suuria ikäluokkia, ellei suunta muutu. Lapsi tuo leivän.

Tutustu Kristillisdemokraattien perhepoliittiseen ohjelmaan: TÄÄLLÄ