Tapio Luoma-aho

76 - Tapio Luoma-aho

eduskunta-avustaja, metsänhoitaja, Helsinki

”Euroopan unioni on kasvanut rauhanliikkeestä maailman suurimmaksi talousalueeksi, jolla on yhteinen valuutta, demokratia ja huomattava poliittinen vaikutusvalta koko maailmassa.

EU alkoi pitkälti kristillisdemokraattisena sovinnon liikkeenä. Se on kasvanut valtavaksi, ehkä liiankin suureksi? EU tuntuu etäiseltä, mutta lopulta EU olemme ME ja unionista tulee sellainen, miksi ME sen teemme.

Siksi: Take back control, baby!

EU:n täytyy olla ihmistä varten. KD:lle tärkeän lähivastuuperiaatteen hengessä suhtaudun varovaisen kriittisesti EU:n verotusoikeuteen, budjetin kasvuun ja liittovaltiokehitykseen, jota viedään eteenpäin lähinnä EMU:a syventämällä. Meidän on EU-kansalaisina kysyttävä, haluammeko tätä.

EU:n – ja koko maailman – suurimmat pitkän tähtäimen haasteet liittyvät ympäristö-, biodiversiteetti- ja luonnonvarakysymyksiin, ml. ilmastonmuutokseen; pakolaisuuteen sekä EMU:n ja yhteisvaluutan tulevaisuuteen jos/kun maailmantalous alkaa heiketä. EU:nkin ehkä tärkein tehtävä liittyy siis viime kädessä turvallisuuteen. Päättäjien täytyy olla valmiita varautumaan myös pahimpaan.

European Union has grown from a peace movement to being the globally largest single market. But it feels distant. EU must be for people and by the people – us, European citizens. We are the EU and EU will be whatever we make it! That’s why we say: Take back control, baby!

The greatest challenges facing the EU – and the whole world – arise from global environmental, biodiversity, natural resources and climate change issues and resulting conflicts and crises. All these crises have a moral element, too. In addition, the EMU and common currency may face (and create!) economic risks. EU decision makers must be ready to face very challenging times.

Subsidiarity – keeping as much power and responsibility in the local level as possible – is one of the guiding principles of CD political thinking. I am critical of the developments towards massively increasing the EU budget, giving the EU authority to tax citizens, etc – especially if these are put forward only to keep the common currency alive… But hey – this is just politics! Life is out there! ”

Vaalikuva:

https://www.kdpuolue.fi/vaalit/files/hakemus/luoma-aho-tapio-7686.jpg?v=5c6fec4d45bc2