Uuden politiikan aika

Tehdään työnteko kannattavaksi

Haluamme uudistaa työmarkkinat sekä yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää.  Työmarkkinoille tarvitaan joustavuutta, turvaa ja parempia aktivointitoimia. Nykyinen usean tuen tilanne synnyttää kannustinloukkuja ja työttömyyttä. Yhteensovitetaan työ ja sosiaaliturva nykyistä joustavammalla tukimuodolla, jonka suuruus määräytyy kotitalouden elämäntilanteen mukaan. Työtön voi olla varma siitä, että työnteko kannattaa aina taloudellisesti.

KIINNOSTUITKO ? LUE LISÄÄ TÄSTÄ.

Panokset yrittäjyyteen, innovaatioihin ja koulutukseen.

Haluamme parantaa yrittäjyyden edellytyksiä ja madaltaa työllistymisen kynnystä. Vähennetään yritysten kohtaamaa byrokratiaa ja kevennetään lupaprosesseja. Koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava. Terveysteknologian käyttöönottoa on vauhditettava sosiaali- ja terveydehuollon uudistuksen yhteydessä. On rakennettava älykkäät sähköverkot. Uusiutuvan energian käyttöönottoon sekä investointeihin on saatava verokannustimia yrityksille ja kotitalouksille. Tavoitteenamme on saada aikaan yrittävämpi, puhtaampi ja digitaalisempi Suomi.

Rakennetaan kevyempi EU

Euroopan unionin kehittäminen liittovaltioksi ei ole eurokriisin tai pakolaiskriisin ratkaisu. Se vain heikentää jäsenmaiden vastuuta omasta taloudestaan. Sen sijaan tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoita tulee parantaa yhteisin säännöin, joiden avulla markkinatalous voi toimia kuluttajien eduksi.

Lähipalvelukuntia tarvitaan

Tarvitsemme kuntia myös tulevaisuudessa. Haluamme säilyttää kunnilla mm. perusopetuksen, päivähoidon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, kaavoituksen, elinvoiman kehittämisen, perusinfran sekä kulttuuripalvelut. Haluamme luoda taloudellisia kannusteita kunnille järjestää palveluitaan laadukkaasti ja tehokkaasti. Kunta ei ole vain palveluautomaatti, vaan asukkaittensa hyvinvoinnin yhteisö.

Arvokasta arkea

Perheissä kasvaa yhteiskunnan tulevaisuus. Säästötoimenpiteet eivät saa kohdistua lapsiperheisiin eivätkä kaikista heikompiosaisiin. Lapsi- ja perhevaikutusten arviointi tulee ulottaa kaikkeen päätöksentekoon. Tarvitsemme uudenlaista välittämistä, jossa pidetään huolta naapu- reista, ystävistä ja ikäihmisistä. Kehitetään parempia vertaisverkostoja sekä naapuriavun järjestelmiä. Kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä on parannettava. Kehitysyhteistyöllä autetaan lähimmäisiämme kaukana.

KD Tekee arvoistasi politiikkaa

Kristillisdemokraattinen arvopohjamme korostaa ihmisarvon kunnioittamista, perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä, heikossa asemassa olevien puolustamista, ihmisten omaa yritteliäi- syyttä sekä vastuunottoa paitsi itsestä myös lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kestävät kristilliset arvot, lähimmäisyys ja toisen ihmisen kunnioittaminen ovat kaiken lähtökohta. Ole rohkea ja valitse vastuullinen arvopuolue!

LIITY MUKAAN PUOLUEESEEN TÄSTÄ.

KAMPANJAN JAKOMATERIAALIT TÄSTÄ.