På Svenska

Vi försvarar modigt familjer

Vi vill skapa ett familjevänligt samhälle. Servicen skall möta familjernas behov särskilt vad gäller uppfostran. De viktigaste serviceformerna bör ordnas lokalt. Familjer bör få valfrihet att själva bestämma hur barnavårdsstödet skall fördelas mellan föräldrarna. Vi värnar om kristliga familjevärderingar och betonar betydelsen av ansvar för vår nästa.

Ekonomisk tillväxt nås genom satsning på företagsamhet

Arbete är grunden för ekonomi och välfärd. Nya arbetsplatser uppstår främst i små och medelstora företag. Vi vill sänka tröskeln för att starta företag och framförallt förbättra förutsättningarna för kvinnliga företagare. Det behövs mer flexibilitet på arbetsmarknaden för att förbättra sysselsättningen. Vi riktar vårt innovations- och finansieringsstöd till små och medelstora företag.

Vi vill ha ett tryggare Finland för alla.

Trygghet skapas genom att bry sig om varandra. Ingen får lämnas ensam. Vi måste fokusera på att förebygga marginalisering. För att garantera en trygg ålderdom vill vi förbättra seniormedborgarnas funktionsförmåga genom att erbjuda tillräckligt stöd, ge vård och rehabilitering i rätt tid. Också polisen och rättsväsendet bör få tillräckliga resurser. För att säkra freden stöder vi försvarssamarbete med de Nordiska länderna, FN, Nato och EU.

 

KD Principprogram: Principprogram KD_12s_SVENSKA

KD Familjepolitiskt program 2018 på svenska

KD_Kristdemokraternas riksdagsvalsprogram 2015

 

KD SVENSKA ORGANISATION: www.kd.fi/svenska

Ordförande Mikael Snellman
Puh. 044 796 6266
mikael.snellman (at) kd.fi

Sekreterare Katarina Östman
Puh. 0405385187
tina.ostaman (at) gmail.com