Kristdemokraterna

Välj sunt förnuft!

Finland har de senaste åren styrts av tanken på att svåra beslut kan lämnas till ett senare skede och skulder tas i det oändliga. Finland behöver en kursändring mot sunt förnuft och ansvar. Vi är redo.

Läs mer

Känner du en Konservativ?

I svenskfinland har det tidigare inte funnits en samlingsplats för konservativ opinion, förrän nu. Konservativ.fi drivs av Kristdemokraternas Svenska Organisation.

Läs Konservativ

Aktuellt