Kristdemokraterna

Välj sunt förnuft i Europa!

Kristdemokraterna går till val med temat SUNT FÖRNUFT I EUROPA. EU-valet äger rum i Finland den 9 juni 2024. Förhandsröstningen ordnas 29.5.–4.6.2024.

Läs mer

Känner du en Konservativ?

I svenskfinland har det tidigare inte funnits en samlingsplats för konservativ opinion, förrän nu. Konservativ.fi drivs av Kristdemokraternas Svenska Organisation.

Läs Konservativ

Aktuellt