Liity jäseneksi – bli medlem

Tervetuloa mukaan Kristillisdemokraattiseen puolueeseen!

Suomen Kristillisdemokraatit kokoaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kansalaisia, jotka haluavat edistää kristillisdemokraattisia arvoja päätöksenteossa. Rakennamme Suomesta inhimillistä, oikeudenmukaista, perheystävällistä ja yritteliästä lähimmäisyhteiskuntaa, jossa jokaisen ihmisen arvo tunnustetaan ja kaikilla on turvallista elää. Puolustamme heikompiosaisten kansalaisten asemaa. Kannustamme yritteliäisyyteen ja itsensä kehittämiseen sekä vastuunottoon perheestä, lähimmäisistä ja luonnosta. Puolustamme jokaisen oikeutta ilmaista vapaasti mielipiteensä ja vakaumuksensa.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. on osa laajaa ja monimuotoista kristillisdemokraattista liikettä. Toimimme Euroopan Kansanpuolueessa (EPP). Tällaisessa kristillisdemokraattien ja keskustaoikeiston kansainvälisessä yhteistyössä edistämme kristillisdemokraattista osuutta ja vaikutusvaltaa. Teemme yhteistyötä erityisesti Pohjoismaiden kristillisdemokraattisten sisarpuolueiden kanssa.

Liity KD:n jäseneksi, jos haluat aktiivisesti edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia omalla paikkakunnallasi ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Me haluamme turvata lähipalvelut ja terveyspalvelut jokaiselle. Lähde mukaan tähän työhön KD:n jäsenenä!

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. on avoin kaikenikäisille ja jokaiselle, joka yhtyy puolueen periaateohjelman määrittelemiin arvoihin ja päämääriin, eikä ole muun puolueen jäsen. Puolueelle tulevat jäsenhakemukset toimitetaan hyväksyttäväksi kotipaikkakuntasi paikallisosastoon. (Alle 18-vuotiailta ei peritä mitään jäsenmaksua, tarvitaan huoltajan suostumus.)

Kun liittyy jäseneksi nyt loppuvuoden 2021 aikana, loppuvuoden jäsenyyden ja KD-lehdet saa maksutta. Ensimmäisen jäsenmaksu tulee vuoden 2022 alkupuolella vuoden 2022 osalta.

Jäsenenä:

 • Sinut kutsutaan oman osastosi sääntömääräisiin kokouksiin sekä muihin tilaisuuksiin.
 • Pääset itse vaikuttamaan politiikan tekoon oman kuntasi osaston ja puolueen päätöselinten kautta.
 • Saat postitse tietoa puolueen toiminnasta sekä kansanedustajien, kuntavaltuutettujen ja muiden KD-vaikuttajien työstä ja tekemästä politiikasta.
 • Ennen kaikkea tuet työtämme koko Suomen kansan parhaaksi.
 • Kaikissa keskitettyyn jäsenmaksujärjestelmään kuuluvissa osastoissa jäsenmaksun hintaan sisältyy myös KD-lehti. (Muutamat osastot perivät vielä jäsenmaksun itse, eikä KD-lehti silloin sisälly jäsenmaksuun.)

Vuonna 2021 jäsenmaksun hinta ovat kaikilla jäsenillä 35 euroa vuodessa, mikä sisältää kuukausittain ilmestyvän ja kotiin kannettavan KD-lehden. Talouden toisella jäsenellä jäsenmaksu on 15 euroa, mikä ei sisällä KD-lehteä. Alle 18-vuotiailla ei ole jäsenmaksua.

Nämä hinnat koskevat kaikkia paikallisosastoja, jotka ovat mukana keskitetyssä jäsenmaksujärjestelmässä. Tällöin vuosittaiseen jäsenmaksun hintaan sisältyy myös KD-lehti.

Lähes kaikki KD:n paikallisosastot ovat mukana keskitetyssä jäsenmaksujärjestelmässä.

Tarkempia tietoja saat kotiseutusi paikallisosastosta ja jäsenmaksusta saat puoluetoimistolta puh. (09) 3488 2200 tai [email protected]

Täytä jäsenlomake


  Välkommen med i det Kristdemokratiska partiet!

  Kristdemokraterna i Finland samlar medborgare som vill främja kristdemokratiska värderingar i beslutsfattandet i samhället. Vi vill göra Finland till ett medmänskligt,rättvist, familjevänligt och företagarvänligt närsamhälle, där man erkänner varje människas värde och där alla kan leva i trygghet. Vi försvarar de svagare medborgarnas ställning. Vi uppmuntrar till entreprenörskap och självutveckling samt tilll ansvar för familj, medmänniskor och naturen. Vi försvarar varje människas rätt till åsikter och övertygelse.

  Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. utgör en del av den breda och mångfaldiga kristdemokratiska rörelsen. Vi verkar inom det Europeiska folkpartiet (EPP). I det internationella samarbetet mellan de kristdemokratiska partierna och centerhögern främjar vi den kristdemokratiska delaktigheten och inflytandet. Främst samarbetar vi med de nordiska kristdemokratiska syskonpartierna.

  Kom med som medlem i KD om du aktivt vill främja barns, ungas, yrkesverksammas och äldres hälsa, trygghet och välbefinnande på din egen ort och i det finländska samhället. Vi vill trygga tillgången till närservice och hälsotjänster för alla. Kom med i detta arbete som medlem i KD!

  Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. är öppet för alla åldrar och var och en som omfattar de värden och målsättningar som definieras i partiets principprogram och inte tillhör något annat parti. Medlemsansökningar som kommer till partiet sänds för godkännande till din hemorts lokalavdelning (Personer under 18 år debiteras ingen medlemsavgift. Endast vårdnadshavarens medgivande krävs).

  Som medlem:

  • Du får kallelse till din egen avdelnings stadgeenliga möten och andra tillfällen.
  • Du får själv möjlighet att påverka politiken genom din egen kommuns lokalavdelning och partiets beslutsfattande organ.
  • Du får via posten information om partiets verksamhet och det arbete och den politik som utförs av riksdagsledamöterna, kommunfullmäktige och andra påverkare inom KD.
  • Framför allt stöder du vårt arbete för hela Finlands bästa.
  • I alla avdelningar som ingår i det centraliserade betalningssystemet ingår också KD-tidningen i medlemsavgiften. (Några avdelningar fakturerar ännu själva medlemsavgiften och då ingår inte KD-tidningen i medlemsavgiften).

  År 2020 är medlemsavgiften för alla medlemmar 35 eur / år. I den ingår KD-tidningen som utkommer varje månad med posten. För följande medlem i hushållet är medlemsavgiften 15 €. I den ingår ingen separat KD-tidning (För personer under 18 faktureras ingen medlemsavgift).

  De här avgifterna gäller för alla lokalavdelningar som är med i det centraliserade systemet för medlemsavgifter. Då ingår alltså också KD-tidningen i den årliga medlemsavgiften.

  Nästan alla KD:s lokalavdelningar är med i det centraliserade systemet

  Noggrannare uppgifter om lokalavdelningarna och medlemsavgiften fås från KD Svenska sekreterare Kurt Hellstrand tel. 045 276 0420, [email protected]

  Jag vill bli medlem i partiet