Bli medlem!

Välkommen med i det Kristdemokratiska partiet!

Kristdemokraterna i Finland samlar medborgare som vill främja kristdemokratiska värderingar i beslutsfattandet i samhället. Vi vill göra Finland till ett medmänskligt,rättvist, familjevänligt och företagarvänligt närsamhälle, där man erkänner varje människas värde och där alla kan leva i trygghet. Vi försvarar de svagare medborgarnas ställning. Vi uppmuntrar till entreprenörskap och självutveckling samt tilll ansvar för familj, medmänniskor och naturen. Vi försvarar varje människas rätt till åsikter och övertygelse.

Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. utgör en del av den breda och mångfaldiga kristdemokratiska rörelsen. Vi verkar inom det Europeiska folkpartiet (EPP). I det internationella samarbetet mellan de kristdemokratiska partierna och centerhögern främjar vi den kristdemokratiska delaktigheten och inflytandet. Främst samarbetar vi med de nordiska kristdemokratiska syskonpartierna.

Kom med som medlem i KD om du aktivt vill främja barns, ungas, yrkesverksammas och äldres hälsa, trygghet och välbefinnande på din egen ort och i det finländska samhället. Vi vill trygga tillgången till närservice och hälsotjänster för alla. Kom med i detta arbete som medlem i KD!

Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. är öppet för alla åldrar och var och en som omfattar de värden och målsättningar som definieras i partiets principprogram och inte tillhör något annat parti. Medlemsansökningar som kommer till partiet sänds för godkännande till din hemorts lokalavdelning (Personer under 18 år debiteras ingen medlemsavgift. Endast vårdnadshavarens medgivande krävs).

Som medlem:

  • Du får kallelse till din egen avdelnings stadgeenliga möten och andra tillfällen.
  • Du får själv möjlighet att påverka politiken genom din egen kommuns avdelning och partiets beslutsfattande organ.
  • Du får via posten information om partiets verksamhet och det arbete och den politik som utförs av riksdagsledamöterna, kommunfullmäktige och andra påverkare inom KD.
  • Framför allt stöder du vårt arbete för hela Finlands bästa.
  • I alla avdelningar som ingår i det centraliserade betalningssystemet ingår också KD-tidningen i medlemsavgiften. (Några avdelningar fakturerar ännu själva medlemsavgiften och då ingår inte KD-tidningen i medlemsavgiften).

År 2019 är medlemsavgiften för alla medlemmar 35 eur / år. I den ingår KD-tidningen som utkommer med posten. För följande medlem i hushållet är medlemsavgiften 15 €. I den ingår ingen separat KD-tidning (För personer under 18 faktureras ingen medlemsavgift).

De här avgifterna gäller för alla lokalavdelningar som är med i det centraliserade systemet för medlemsavgifter. Då ingår alltså också kD-tidningen i den årliga medlemsavgiften.

Nästan alla KD:s lokalavdelningar är med i det centraliserade systemet

Noggrannare uppgifter om lokalavdelningarna och medlemsavgiften fås från KD Svenska sekreterare Kurt Hellstrand tel. 045 276 0420, [email protected].

Jag vill bli medlem i partiet


    Detta formulär använder Googles ReCAPTCHA-verifiering för att identifiera skräppost.