Politiikka

Suunnanmuutos Suomeen!

Kuluneen vaalikauden aikana Suomen suunta on käynyt huolestuttavaksi. Me kristillisdemokraatit kannamme huolta hyvinvointipalveluiden tulevaisuudesta.

Suomi velkaantuu ennätystahtiin, mutta siitä ei tunnu olevan lääkkeeksi kasvavaan pahoinvointiin ja työssä uupumiseen. Tilanne on kestämätön niin hoitajien kuin hoidettavien osalta.

On kyettävä tekemään arvovalinta siinä, toteutetaanko politiikalla omia intohimoja vai panostetaanko perusasioihin.

Suomi ansaitsee suunnanmuutoksen

Se tarkoittaa paluuta perusasioiden äärelle ja sen tunnistamista, että teemme politiikkaa yhteisömme hyväksi. Hyvän elämän perusasiat ovat lopulta yksinkertaisia. Kyse on yrittäjyydestä ja työstä, hyvinvointipalveluista ja kasvusta, yhteisöllisyydestä ja toisistamme huolen pitämistä.

Tarvitaan suunnanmuutoksen luottamuksen ja arvokkuuden tielle. Tielle, jossa toimimme yhteisen hyvän puolesta. Se on samalla demokratian ydintä ja arvopolitiikkaa, jota KD ajaa.

Puolustamme rohkeasti perheitä

Tahdomme luoda perheystävällisen yhteiskunnan. Suuntaamme palveluja perheiden tarpeisiin ja tukeen erityisesti kasvatustyössä. Keskeiset palvelut on järjestettävä lähipalveluina. Perheillä tulee olla valinnanvapaus päättää, miten lastenhoidon tuet jaetaan vanhempien kesken. Korostamme kristillisten arvojen ja lähimmäisvastuun merkitystä.

Yrittäjyyteen panostaminen on tie talouden kasvuun

Työn tekeminen luo talouden ja hyvinvoinnin perustan. Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tahdomme madaltaa yrittäjäksi alkamisen kynnystä. Työmarkkinoille on saatava enemmän joustavuutta työllistämismahdollisuuksien parantumiseksi. Suuntaamme innovaatio- ja rahoitustukea pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Turvallisempi Suomi jokaiselle

Turvallisuus luodaan välittämällä. Ketään ei saa jättää yksin. On keskityttävä syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Turvallisen vanhuuden takaamiseksi edistämme seniorikansalaisten toimintakykyä riittävällä tuella, oikea-aikaisella hoidolla ja kuntoutuksella.

Suomen turvallisuutta parannamme vahvistamalla puolustusvoimien toimintakykyä. Myös poliisin ja oikeuslaitoksen riittävistä voimavaroista on huolehdittava. Rauhan turvaamiseksi kannatamme Suomen Nato-jäsenyyttä sekä puolustusyhteistyötä Pohjoismaiden, YK:n ja EU:n kanssa.

 

Olemme julkaisseet huoltovarmuuspaketin ja soten korjaussarjan rahoituksen osalta. Eduskuntaryhmän julkaisemasta vaihtoehtobudjetista 2023 löydät myös monia esityksiämme. Ohjelmiimme voit tutustua: kd.fi/tutustu/ohjelmat.