Riksdagsgruppen

Riksdagsledamöterna

 • Peter Östman

  Riksdagsledamot, riksdagsgruppens ordförande

  peter.ostman (at) riksdagen.fi
  tel. (09) 432 3197, 050 512 1845
  Vasa valkrets
  peterostman.fi

 • Päivi Räsänen

  Riksdagsledamot

  paivi.rasanen (at) riksdagen.fi
  tel. (09) 432 3065, 050 511 3065
  Tavastlands valkrets
  paivirasanen.fi

 • Sari Tanus

  Riksdagsledamot

  sari.tanus (at) riksdagen.fi
  tel. (09) 432 3176, 050 512 1303
  Birkalands valkrets
  saritanus.fi
  Läs mer

 • Sari Essayah

  Riksdagsledamot, partiordförande

  sari.essayah (at) riksdagen.fi
  tel. (09) 432 3020, 0400 252 999
  Savolax-Karelens valkrets
  essayah.fi
  Läs mer

 • Mika Poutala

  Riksdagsledamot

  mika.poutala (at) riksdagen.fi
  mikapoutala.fi

Personal

 • Merja Eräpolku

  Generalsekreterare

  merja.erapolku (at) riksdagen.fi
  tel. 050 560 3261

 • Johanna Stenberg

  Lagstiftningssekreterare

  på familjeledighet

 • Evamaria Lehtola

  Gruppassistent

  evamaria.lehtola (at) riksdagen.fi
  tel. 050 574 1675

  -> assisterar särskilt Päivi Räsänen

 • Katriina Hiippavuori

  Gruppassistent

  katriina.hiippavuori (at) riksdagen.fi
  tel. 050 462 7067

  -> assisterar särskilt Sari Essayah

 • Jukka Salmi

  Gruppassistent

  jukka.salmi (at) riksdagen.fi
  tel. 050 513 1966

  -> assisterar särskilt Sari Tanus

 • Jussi Kastepohja

  Gruppassistent

  jussi.kastepohja (at) riksdagen.fi
  -> assisterar Peter Östman

 • Toni Eronen

  Gruppassistent

  toni.eronen (at) riksdagen.fi
  -> assisterar särskilt Mika Poutala