Kommunalvalprogram 2021

KD publicerade sitt kommunvalstema: ”Hela landet med”

Kristdemokraternas rikstäckande kommunvalstema är ”hela landet med”. Liksom vid det senaste valet siktar KD på 2 000 kandidater och en ökning av fullmäktigeplatser från nuvarande 320 platser. För närvarande har KD nästan 1300 registrerade kandidater, vilket innebär mycket arbete för att nå målet.

– Vi vill bekämpa ökningen av ekonomiska och sociala skillnader mellan regioner och grupper av människor genom att involvera alla. Vi betonar en hållbar ekonomisk förvaltning och prioriterar grundläggande service i kommunerna, sa ordförande Sari Essayah när hon presenterade KD:s kommunvalsprogram.

Kristdemokraterna vill vara ett säkert och tillförlitligt val för alla finländare som vill att gemensamma angelägenheter sköts sakligt.

”Vi vill inte öka motsättningarna i samhället genom att svartmålning av andra”, sa Essayah.

KD:s kandidatgalleri publiceras i samband med partiets valstart den 13 februari.

KD:s kommunalvalsprogram på svenska