Lokalavdelningar fungerar

Kristdemokraternas svenska lokalavdelningar

Kokkola lokalavdelning:

Kronoby lokalavdelning:

Jakobstads lokalavdelning:

Pedersöre lokalavdelning:

Larsmo lokalavdelning:

Nykarleby lokalavdelning:

Korsholm lokalavdelning:

Ordf.: Henrik Järveläinen, [email protected], Tel: 041 507 8100
Viceordf.: Arvid Karell, [email protected], Tel: 044 300 0988
Sekr.: Kai Håkan Nitovuori, [email protected], Tel: 040 505 5094

Vasa lokalavdelning:

Malax lokalavdelning:

Närpes-Kristinestad lokalavdelning:

 ST Karins:

Genast efter höstmötet bör ordförande eller sekreteraren fylla i vilka personval som gjorts på lokalavdelningar och skicka KDS sekreterare [email protected] om personvalen.

Föredragningslista möteskallelse 2022

Verksamhetsplan lokalavdelningens_år 2023

Guide för lokalavdelningar_2020

Verksamhetskalender

Lokalavdelningarnas stadgar

Kretsens stadgar_2020_PRH

Etiska anvisningar_svenska