Partikongress

Partikongress

Partikongresserna 2023 och 2025

 

Kristdemokraternas 35:e lagstadgade partikongress i Joensuu på Hotell Kimmel 26-27.8.2023 blev en lyckad tillställning. Nästan 400 kongressdelegater deltog och närvarande var över 500 personer. Följande 36:e lagstadgade partikongress hålls som närvaromöte i Björneborg 23-24.8.2025.

På partikongressen valdes Sari Essayah från Lapinlax enhälligt att fortsätta som ordförande under följande tvåårsperiod. Mika Poutala från Esbo valdes till partiets 1:e vice ordförande, Katriina Hiippavuori från Masku till 2:e vice ordförande och David Pettersson från Pedersöre till 3:e vice ordförande, pressmeddelande.

På partikongressen valdes Sari Essayah enhälligt till partiets presidentkandidat, pressmeddelande på finska.

Till partifullmäktige valdes 60 ledamöter och 60 ersättare: www.kd.fi/yhteystiedot/puoluehallitus, pdf: Puoluevaltuusto_2023-2025. Riitta Kuismanen från Birkala valdes att fortsätta som ordförande för partifullmäktige.

På kongressen behandlades (på finska) partiets verksamhetsberättelse: Toimintakertomus_puolue 2021-2023 och verksamhetsplan: Toimintasuunnitelma_puolue_2023-2025.

Partikongressen godkände tre resolutioner: www.kd.fi/sv/2023/08/27/resolutioner-av-kd-partikongress-kristdemokraterna-vill-satsa-pa-att-framja-valbefinnande-och-halsa

Partiets medlemsföreningar hade lämnat in 39 partikongressmotioner. Partikongressen godkände 30 motioner som sådana eller i modifierad form på förslag av partistyrelsen. Partistyrelsen förkastade 8 motioner och en motion behandlades inte av partikongressen. Godkända motioner (på finska): Puoluekokous2023_aloitteet_hyväksytyt. (Alla inlämnade motioner finns nedan i hela partikongressmaterialet.).

Partikongressen godkände ändringar i partiets stadgar. Nya, godkända regler (på finska, före PRS-registrering): Säännöt_puolueen_hyväksytyt_puoluekokous2023. Partikongressen godkände inte de av partistyrelsen föreslagna stadgeändringarna i § 2. (De föreslagna stadgeändringarna finns här nedan i hela partimötesmaterialet.)

Politiska översikter under kongressen:

Partiordförande Sari Essayahs översikt: www.kd.fi/2023/08/26/sari-essayah-katsauksessaan-puoluekokoukselle-kristillisdemokraateista-johtava-perhe-ja-hyvinvointipuolue-suomeen

Riksdagsgruppens ordförande Peter Östmans översikt: www.kd.fi/2023/08/26/peter-ostman-puoluekokoukselle-kristillisdemokraateilla-mutkaton-ja-luonteva-yhteys-kaikkiin-hallitusryhmiin

Inspelningarna från partikongressens båda dagar finns i videorna på Kristdemokraternas Facebooksida: www.facebook.com/kristillisdemokraatit/videos

Partikongressens föredragningslista och alla bilagor på finska: Puoluekokous2023_esityslista ja kaikki liitteet, på svenska: Partikongress2023_föredragningslista

 

För mer information: organisationschef Mikko Rekimies: [email protected].

Hotel Kimmel Joensuu: