Politik

Politik

Finlands Kristdemokrater (KD) r.f. är en del av den internationella kristdemokratiska rörelsen. Vi tillhör det Europeiska folkpartiet (EPP) och samarbetar med de nordiska systerpartierna, kristdemokraterna i Norden.

Rörelsens rötter härrör sig från 1800-talet i Tyskland, där medborgarna steg upp för att försvara yttrandefrihet, religion och jämlikhet mellan människor. Rörelsen grundades efter andra världskriget och kom att få en ledande position i Europa.

Läs principprogram

 

Riksdagsvalsprogram 2023

Finland har de senaste åren styrts av tanken på att svåra beslut kan lämnas till ett senare skede och skulder tas i det oändliga. Ändå har servicen inte förbättrats och de vardagliga utgifterna bara ökar. Ideologiska projekt har drivits på bekostnad av grundläggande frågor. Det är inget förnuft i det, säger många medborgare. Inte heller enligt vår mening.

Politiken behöver förnuftets röst – Finland behöver en kursändring. Vi är redo.

Läs mer

Kristdemokrati

Till kristdemokratins grundläggande värden hör människovärde under alla skeden av livet, frihet och ansvar, jämlikhet och rättvisa, sanning, solidaritet och subsidiaritetsprincipen. Det primära målet med dessa värden är att tjäna det gemensamma goda.