KD Nuoret kannattaa perustuloa yhdistettynä tasaveroon

28.3.2015 klo 18:01 Uutiset

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret haluaa perustulon, joka tasaveron ansiosta poistaa kannustinloukut ja luo joustavuutta työmarkkinoille. Nuorisojärjestön perustulomallissa jokaiselle Suomen kansalaiselle annetaan syntymästä kuolemaan saakka 600 €/kk verottomana. Veroprosentti olisi 15 % kaikilla tulotasoilla, minkä lisäksi jokainen maksaisi kunnallisveroa.

Perustulomalli korvaisi ne tuet, jotka eivät perustu eläkkeisiin, sairauteen tai toimintarajoitteisuuteen. Kustannukset olisivat vuodessa noin 39 896 miljoonaa euroa. Kun mukaan lasketaan hallintokulut, eläkkeet sekä sairaus- ja toimintarajoitteisuustuet, kokonaisukustannukset olisivat arviolta noin 63 223 miljoonaa euroa. Tämä vastaa nykypäivän sosiaalitukien kustannuksia, malli olisi siis kustannusneutraali.

”Tasaveron hyvät puolet ovat tehokkuus, kannustinloukkujen häviäminen, pätkätöiden vastaanottamisen helpottuminen sekä byrokratian väheneminen. Perinteisesti tasaveron ongelmana on pidetty sitä, että se ei ole oikeudenmukaista, mutta perustulon kautta malli jakaa tuloja progressiivisesti”, KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Jyri Soria selvittää.

Kun tulot ovat alle 2 000 euroa, todellinen veroprosentti jää negatiiviseksi, sillä henkilö saa enemmän rahaa perustulosta kuin maksaa veroja. Maksettu vero perustuu tuloihin, mutta perustulon määrä pysyy vakiona, joten todellinen veroprosentti nousee tulojen nousun myötä kohti raja-arvoaan (noin 35% kunnallisvero mukaan luettuna).

Mallin yksinkertaisuus vähentäisi hallintokuluja kolmannekseen nykyisestä. Kelan ja sosiaaliviranomaisten käsittelyyn jäisivät pelkästään rajatapaukset, eli sairaat ja työkyvyttömät. Lisäksi pienituloisten kohdalla toimisi edelleen harkinnanvarainen toimeentulotuki.

”Selkeytensä vuoksi mallimme mahdollistaa joustavan työnteon ja yrittämisen. Myös perheille maksettavat tuet yksinkertaistuvat, kun alaikäisistä lapsista maksetaan 600 €/kk. Tämä helpottaa työn ja perhe-elämän yhdistämistä”, KD Nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen kuvailee.

Mallin myötä työelämässä paikallinen sopiminen helpottuu ja pienempien töiden vastaanottaminen muuttuu kannattavaksi. Tämä vähentää pimeästi tehtyjä töitä ja todennäköisesti lisäisi työpaikkoja.

KD Nuoret toivoo, että perustulomalli otetaan osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa, ja sitä kokeillaan paikallisesti jo ensi hallituskaudella.

Lisätiedot:
Lue lisää perustulomallista KD Nuorten nettisivuilta

Katso KD Nuorten vaalivideoita:

Valtio, älä kiusaa lapsiperheitä!

Yrittäisitkö itse?