Kristillisdemokraateilta vastalause talousarviomietintöön

10.12.2015 klo 17:01 Uutiset

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä valtion talousarviosta vuodelle 2016. Kristillisdemokraatit on jättänyt mietintöön oman vastalauseen. Vastalauseessa korostuu puolueen halu edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja samalla siinä tuodaan esille keinoja talouskasvun vauhdittamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi.

Kristillisdemokraatit esittää vastalauseessaan mm. lisäyksiä varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen ryhmäkokojen pienentämiseen, nuorisotakuun toteuttamiseen, yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen, kehitysyhteistyöhön, työllisyysrahoihin ja takuueläkkeen korotukseen. Työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistettäisiin erityisesti ottamalla käyttöön 5 % yrittäjävähennys.

Valtiovarainvaliokunnan lisäykset positiivisia

Kristillisdemokraattien valiokuntavastaava Peter Östman pitää monia valtionvarainvaliokunnan tekemiä lisäyksiä hyvinä. Erityisen hyvänä hän pitää valiokunnan esittämiä lisäyksiä perusopetuksen laadun parantamiseen ja kerhotoimintaan sekä nuorisotakuun toteuttamiseen.

– Perusopetus ja nuorisotakuu olivat vahvasti esillä myös KD:n vaihtoehtobudjetissa ja on hyvä, että valiokunta huomioi nämä kohteet. Lisäykset eivät kuitenkaan ole riittäviä tarpeeseen nähden, Östman toteaa.

Valiokunta lisäsi talousarvioon myös muita kristillisdemokraattien kannattamia määrärahalisäyksiä. Määrärahojen korotukset oli kohdennettu muun muassa tuomioistuinten ruuhkien helpottamiseen, poliisin toimintamenoihin, pk-yritysten kansainvälistymiseen, päihdeäitien palveluiden turvaamiseen ja veteraanien kuntouttamiseen. Kristillisdemokraatit pitävät myös hyvänä valiokunnan päätöstä myöntää Iso Kirja -opistolle avustusta toiminnan kehittämiseen.