KD eduskuntaryhmältä maa- ja metsätalousohjelma: ”Ruoka ei kasva kaupan hyllyillä”

2.9.2016 klo 10:47 Uutiset

KD eduskuntaryhmä julkaisi 2.9. uuden maa- ja metsätalousohjelman. Ohjelman taustalla on syvä huoli suomalaisen maatalouden tilasta ja maaseudun elinvoimaisuudesta.

Maatalous on ajautunut viime vuosina pahaan kriisiin. Muun muassa tuottajahintojen lasku, Venäjän asettamat tuontikiellot sekä ongelmat tukimaksatusten yhteydessä ovat aiheuttaneet maatalousyrittäjille vaikeuksia. Noin 1800 tilaa joutui lopettamaan toimintansa viime vuonna, muistutti ohjelman esitellyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman.
Maa- ja metsätalouspoliittisessa ohjelmassaan kristillisdemokraatit esittävät pidemmän aikavälin ratkaisuehdotuksia maatalouden ongelmiin. Tavoitteena on elinvoimainen maaseutu, huoltovarmuuden turvaaminen sekä taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle pohjalle rakentuva maa- ja metsätalous.

Ohjelma pitää sisällään yhteensä 34 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla voidaan parantaa maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiä, kehittää metsätaloutta toimivammaksi, uudistaa tukipolitiikkaa, tehdä elintarvikeketjusta oikeudenmukaisempi, suosia kotimaista tuotantoa julkisissa hankinnoissa ja mahdollistaa pienimuotoista energiantuotantoa maaseudulla.

KD esittää mm. maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron puolittamista, maataloustukien kohdentamista aktiiviviljelyyn, puun käytön lisäämistä julkisessa rakentamisessa sekä tuotemerkintöjen kehittämistä niin, että kuluttajat saavat paremmin tietoa tuotteen alkutuottajasta ja valmistajasta.

Haluamme, että Suomalaiset voivat syödä terveellisiä ja turvallisia kotimaisia elintarvikkeita ja että Suomen pellot säilyvät viljeltyinä, metsät hoidettuina, maaseutu asuttuna ja että maatalousyrittäjät saavat työstään ansaitsemansa palkan, tiivisti Peter Östman puolueen tavoitteet maatalouden tulevaisuudesta.

KD eduskuntaryhmän maa- ja metsätalouspoliittinen ohjelma kulkee nimellä ”Ruoka ei kasva kaupan hyllyillä” – Kohti kannattavampaa maataloutta. Ohjelma julkaistiin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä perjantaina 2.9.2016 Lappeenrannassa.