KD Nuoret: Lisäarvoa pääsykokeisiin aiemmin tehdyistä opinnoista

13.11.2016 klo 19:24 Uutiset

KD Nuoret vaativat Suomen opiskelijavalintajärjestelmälle remonttia. Hallitus ja tutkijat ovat jo useita vuosia esittäneet, että nuorten toisen asteen opintojen jälkeisiä välivuosia pitää vähentää ja korkeakouluopiskelijoiden valmistumista nopeuttaa.

– Nuoret halutaan nopeammin työelämään, mutta samaan aikaan moni uhraa paljon aikaa pääsykokeisiin lukemiseen. Osa taas pohtii, kannattaako saatu opiskelupaikka ottaa vastaan vai ei. Opiskelijavalinnasta voi olla vaikeampi päästä läpi, jos ei ole ensikertalaisen etua. Opintojen vaihto ei ole enää samanlainen vaihtoehto kuin aiemmin, huomauttaa KD Nuorten hallituksen jäsen Teija Muuraiskangas.

KD Nuoret ehdottaa, että myös pääsykoejärjestelmää uudistettaisiin siten, että siinä tunnistettaisiin aikaisemmin hankittu osaaminen aivan kuten varsinaisissa opinnoissa. Järjestelmäuudistus kannustaisi omaehtoiseen opiskeluun. Siirryttäisiin järjestelmään, jossa välivuosina hankittu opiskelukokemus haettavaan alaan liittyen toisi todellista lisäarvoa hakijalle hakuprosessiin ja opintoihin.

– Tässä järjestelmässä jo opiskelualaa tuntevat ja näin kokemuksenkin myötä motivoituneet opiskelijat erottuisivat paremmin opiskelijavalinnassa. Hakijalle tämä toisi varmuutta hakuprosessiin. Järjestelmä voisi myös kannustaa ulkomailla opiskelleita palaamaan Suomeen opiskelemaan vastaavaa tutkintoa, KD Nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen lisää.

Opintoja jo omaehtoisesti suorittaneiden tutkinnon suorittamisaika lyhenisi ja näin myös valmistuminen tapahtuisi nopeammin. Tämä järjestelmä myös lisäisi joustavuutta erilaisissa elämäntilanteissa ja olisi oikeudenmukainen eri puolilla Suomea asuville, koska nykyään erilaisten esimerkiksi avoimien korkeakoulukurssien suorittaminen on mahdollista verkko-opintoinakin.

KD Nuorten ehdottama opiskelijavalintajärjestelmä kannustaa hakijoita opiskelemaan jo haluamaansa alaa välivuonna sen sijaan, että aika kuluisi pääsykokeeseen lukemisen parissa.
– Opiskelu pitää tehdä kannattavaksi aina, Ronkainen ja Muuraiskangas vaativat.