KD:n vaihtoehtobudjetti: Talouskasvuhyödyn valuttava myös lapsiperheille ja ikääntyville

25.10.2017 klo 10:45 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää parannuksia lapsiperheiden ja ikääntyvien etuuksiin vaihtoehtobudjetissaan ensi vuodelle. Lapsiperheille KD esittää verotuksen lapsivähennyksen säilyttämistä, lapsilisien korottamista sekä opiskelevien vanhempien huoltajakorotuksen kaksinkertaistamista. Vaihtoehtobudjettia esitteli eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varajäsen Peter Östman.

– Tämän päivän työikäiset ovat tulevaisuuden ”suuret ikäluokat”, ellei maahamme synny enemmän lapsia. Tarvitsemme lapsimyönteistä ilmapiiriä ja pitkäjänteistä perhepolitiikkaa. Lapsiperheiden asemaa vahvistavilla ratkaisuilla voidaan lisätä perheiden uskoa omaa selviytymiseensä ja kannustaa nykyistä suurempaan lapsilukuun, Östman toteaa.

Ikääntyneiden etuuksista KD parantaisi eläkkeitä, madaltaisi lääkekorvausten maksukattoa 155 eurolla eli 605 eurosta 450 euroon ja esittää laajamittaisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa ikääntyneiden palveluihin, jotta palveluja voidaan hankkia joustavasti hoivatarpeen mukaan kotiin tai vaikka palvelutaloon. KD ehdottaa myös lääkekorvausjärjestelmän uudistamista niin, että alkuvuoden kulurasitus olisi mahdollista jakaa useammalle kuukaudelle.

– Moni ikääntynyt kipuilee heikentyvän eläkkeen ja kasvavien sairaskulujen luomassa köyhyysloukussa. Kotona asumista helpottavat palvelut ovat monelle liian kalliita. Kun kaikki omavastuuosuudet lasketaan yhteen, rahat eivät enää riitä edes ruokaan ja sairaskuluihin, Östman sanoo.

KD esittää myös saattohoidon kehittämistä.
– Laadukkaalla saattohoidolla hälvennetään elämän päättymiseen liittyviä pelkoja ja lievitetään sekä kuolevan että omaisten tuskaa. Elämälle on turvattava ihmisarvoa kunnioittava loppu. Suomessa on kehitetty erinomaisia saattohoidon toteuttamismalleja. Hyvien käytäntöjen levittämiseksi koko maahan tarvitaan lisäresursseja ja henkilöstön koulutusta, Östman sanoo.

Tavoitteena laaja sisäilmaohjelma

KD:n vaihtoehtobudjetin uusin avaus on vahva panostus sisäilmaongelmien ratkaisemiseen.

– Arviolta 800 000 suomalaista altistuu vuosittain rakennusten kosteusvaurioille. Kymmenet tuhannet oirehtivat päivittäin. Tarvitsemme laajaa kansallista ohjelmaa, joilla näitä ongelmia ratkotaan. Tulipalojen sammuttelusta on päästävä ongelmien ennaltaehkäisyyn, Östman toteaa.

– Tieteellinen näyttö kosteusvaurioiden yhteydestä eri tauteihin ja oireisiin on häkellyttävän ristiriitaista ja epäselvää. Tarvitsemme lisää yliopistotasoista tutkimusta sekä yhteisiä toimintamalleja altistumisen ja terveyshaittojen arviointiin. Yliopistosairaaloihin tarvitaan sisäilmapoliklinikat. Sisäilmasta sairastuneille tarvitaan sairausluokitus ja vahvempi sosiaaliturva, hän jatkaa.

Miten menot katetaan?

Menolisäykset Kristillisdemokraatit rahoittaisivat pääasiassa terveysperusteisilla haittaveroilla kuten sokeri ja alkoholiverolla, joiden tavoitteena on edistää ihmisten terveyttä taloudellisten vaikutusten lisäksi.

– Korottaisimme alkoholiveroa hallitusta enemmän. Alkoholin hinnan korottaminen on sitäkin tärkeämpää, mikäli alkoholin saatavuutta lisätään alkoholilain muutoksella, Östman perustelee.

KD esittää edelleen myös ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden puolittamista sekä kokonaan luopumista työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta. Yritystuet joutuisivat myös säästökuurille ja osittain uudelleen kohdennettaviksi.

Tutustu: KD vaihtoehtobudjetti kokonaisuudessaan