Tarvitaan saattohoidon kehittämistä koko maassa – ei eutanasiaa

10.11.2017 klo 13:18 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää myönteisenä sitä, että eutanasia-aloitteen myötä on virinnyt keskustelu laadukkaan saattohoidon tärkeydestä. KD:n lääkäri-kansanedustajat Päivi Räsänen ja Sari Tanus toteavat, että alan parhaat asiantuntijat ovat varsin yksituumaisesti vakuuttaneet, että hyvän saattohoidon ulottaminen kaikille tarvitseville tekee kivunlievityksen ja muiden oireiden hoidon puutteista johtuvat eutanasian perustelut katteettomiksi.

– Kivunhoidon taso ja saattohoidon saatavuus vaihtelevat nyt eri puolilla Suomea. Eutanasiaa kannattavien kertomuksissa toistuvat raskaat, omakohtaiset kokemukset siitä, että läheisen ihmisen viimeisinä päivinä hoito ei ole ollut inhimillisellä tasolla. Nämä viestit on kuultava tarkasti ja epäkohtiin on tartuttava. Ihmisarvoinen hoito elämän loppuvaiheessa on taattava kaikille. Eutanasia taas ei ole hoitomuoto eikä myöskään hyvää kuolemista, kansanedustaja Päivi Räsänen toteaa.

Lääkärikansanedustajat muistuttavat, että hyvään hoitoon ei tänä päivänä kuulu hyödyttömien hoitojen pitkittäminen ja potilas voi kieltäytyä esitetystä hoidosta. Jokaisen on mahdollista tehdä hoitotestamentti niitä tilanteita varten, jossa tahtoa ei pysty ilmaisemaan.

Kansanedustaja Sari Tanuksen mukaan Hollannin ja Belgian esimerkit kertovat, että tiukatkin eutanasiasäädökset väljenevät hyvin pian, kun käytäntö on kerran maassa laillistettu. Lisäksi eutanasiakuolemien yleistyminen on voimakasta.

– Niiden eutanasiatapausten määrä, joissa kyse ei ole kuolemaan johtavasta sairaudesta, vaan esimerkiksi mielenterveysongelmista tai dementiasta, on räjähdysmäisesti kasvanut näissä maissa. Potilaalle voidaan jopa esittää eutanasiaa hoidon vaihtoehtona. Vaikka laki pitää eutanasiaa poikkeuksena, yleinen mielipide on alkanut tulkita sitä oikeutena, jonka toteuttamiseen lääkäreillä olisi velvollisuus. Lainsäädäntöä on esitetty laajennettavan vanhuksiin yleisimminkin, Tanus toteaa.

KD esittää lisäpanostusta saattohoidon kehittämiseen

Räsänen ja Tanus muistuttavat, että lääketieteen kehittymisen myötä mahdollisuudet kivunlievitykseen ja palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitoon ovat aiempaa paremmat. Tarvitaan lääkäreiden ja hoitohenkilöstön lisäkoulutusta sekä ministeriön ohjausta sairaanhoitopiireille, jotta hyvät käytännöt otetaan pikimmiten käyttöön koko maassa.

Kristillisdemokraatit esittävät vaihtoehtobudjetissaan 20 miljoonan euron lisämäärärahaa saattohoidon tason parantamiseen koko maassa. Saattohoidon saatavuutta on parannettava myös perustamalla uusia saattohoitoyksiköitä, kehittämällä hoitoketjuja sekä kotiin ja hoivayksiköihin tuotavia palveluja. Palliatiivisen hoidon erikoisosaamista on hyödynnettävä laajemmin myös perusterveydenhuollon tasolla toteutetussa saattohoidossa.