Östman: Yritystuet ja verohelpotukset ovat olemassa kilpailukykymme turvaamiseksi ja elinvoimaisen maaseudun säilyttämiseksi

5.4.2018 klo 11:54 Uutiset

 

Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen on johtanut parlamentaarista työryhmää, jonka tarkoituksena on kartoittaa ja laatia tiekartta yritystukien uudistamiseksi. Ryhmä luovuttaa tänään loppuraporttinsa. Yritystukiin on odotettu suuria muutoksia, ja julkisuudessa on puhuttu ”tarpeettomasta miljardien eurojen tuesta.”

Poliitikot, jotka eivät ole riittävän tietoisia tuki- ja veropolitiikasta, pitävät harhaanjohtavasti kaikkea tukea tarpeettomana. En ole laisinkaan samaa mieltä. Yritystukia ja osaa verohelpotuksia tarkasteltiin myös Kataisen hallituksessa. Tarkastelu ei johtanut merkittäviin muutoksiin. Kun Sipilän hallitus astui virkaan, uusia yrityksiä tehtiin myös tuloksetta, sanoo Peter Östman.

Lausunnossa on ollut suuria näkemyseroja siitä, mitä pitäisi pitää yritystukena.

Yritystukea koskevassa luettelossa on monia asioita, joita minun mielestäni ei pidä nimittää yritystueksi lainkaan. Yksi esimerkki on muun muassa energiavero ja polttoaineiden valmisteverot, sanoo Östman.

EU:ssa energiaveroa säännellään energiadirektiivillä. Direktiivissä määritellään energiatuotanto ja polttoaineiden verojen vähimmäistasot. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiolla on näissä kysymyksissä oikeus määrittää verotasonsa ja helpotukset verotukseen.

Miksi meillä on helpotusta esimerkiksi energiaintensiivisessä teollisuudessa? Siitä syystä, että haluamme säilyttää kotimaisen teollisuuden kilpailukyvyn ja turvata työpaikat. Muutoksia voi tehdä, mutta kaikilla muutoksilla on seurauksensa. Ennen energiaverotuksen merkittäviä muutoksia on varmistettava, etteivät ne tuota kielteisiä seurauksia.

Listassa oli myös mukana muun muassa yrittäjävähennys sekä osinkoverotuksessa olevat huojennukset. Muita esimerkkejä ovat dieselpolttoaineiden alhaisempi verokanta ja Suomen maatalouspolitiikan tuki. Kun lasketaan yhteen energian veronkevennykset, yritysvähennys ja maatalouden tuki, jäljelle jää vain muutama sata miljoonaa, joita voidaan pitää puhtaana yritystukena.

Varapuhemies Pekkarisen esittämässä ehdotuksessa järjestyksessä numero kaksi oli ainesosia, joissa kristillisdemokraatit olisivat voineet olla mukana.

Koska muutosten ympärillä ei kuitenkaan ollut laajaa parlamentaarista tukea, ja koska säästöt olivat edelleen suhteellisen alhaiset, ehdotusta voitaisiin pitää enemmän ohjeena hallituksen osapuolten arvioimiselle.

Tärkeintä oli, että kaikki eduskuntaryhmät ovat nyt sopineet yritystukikriteereistä. Toivottavasti kaikille on tullut selväksi, että ei ole niin paljon ”tarpeetonta” yritystukea. Yritystukia ja verohelpotuksia on oltava olemassa, jotta Suomi on kilpailukykyinen. Lisäksi meillä on oltava verojärjestelmä, joka edistää yrittäjyyttä, ja joka pitää maaseudun elinvoimaisena, sanoo Östman.