KD julkisti ilmasto- ja energiaohjelmansa: ”Suomen tärkein rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa tarjota teknologisia innovaatioita ja toimintamalleja maailmalle”

20.3.2019 klo 15:34 Uutiset

Kristillisdemokraatit julkaisi tänään ilmasto- ja energiaohjelmansa. KD:n tärkein tavoite ilmastonmuutoksen hillinnässä on vähentää ja lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Energiasektorilla KD kannattaa muun muassa EU:n päästökaupan laajentamista kiinteistökohtaiseen lämmitykseen. KD vaatii energiaremontteihin korvamerkityn kotitalousvähennyksen palauttamista sekä lämpöpumppujen arvonlisäveron pienentämistä kotitalouksien vähähiilisempien energiaratkaisujen kannustamiseksi. KD vaatii myös lisäpanoksia energia-alan tki-toimintaan. Uusiutuvaan energiaan liittyvä tutkimus on Suomessa tasokasta, mutta tuotteistamiseen on monen innovaation osalta vielä matkaa.

KD:n ehdotus lihaverokeskusteluun on puolueen viime syksynä ehdottama kasvisten siirtäminen alempaan ALV-kantaan. Hakkuiden osalta puolue muistuttaa, että 92% hakkuista tulee yksityismetsistä, eikä niihin voi vaikuttaa kuin välillisesti. Sen sijaan lisäpanostukset metsiensuojeluun ja Metsähallituksen tulostavoitteen tarkistaminen tukevat myös biodiversiteetin suojelun päämääriä. Nopeampia muutoksia maankäyttösektorilla saavutetaan mm. lopettamalla turvemaiden raivaus pelloiksi.

Liikenteessä siirtymää vähäpäästöisiin ajoneuvoihin on nopeutettava biopolttoaineita- ja biokaasua lisäämällä, konvertiotuella polttomoottoriautoille sekä tukemalla biokaasu- ja sähköautojen tankkaus- ja latausasemaverkostoa laajentamista.

Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah penää ilmastokeskusteluun ja hallitusohjelmatavoitteisiin pitkäjänteistä kokonaisuuksien katsomista osaoptimoinnin ja yksittäisen maan tai sektorin päästölukuihin tuijottamisen sijaan.

– Suomelle tulee laatia päivitetty kestävän kehityksen teollisuusstrategia, joka luo suuntaa vähähiilisen teollisuus- ja innovaatiopolitiikan toteuttamiselle sekä valtion omistajaohjaukselle. Esimerkiksi yritystukien perkaaminen pitää hoitaa siten, että saadaan oikeasti aikaan sitä kuuluisaa ”luovaa tuhoa” eikä vain ”tuhoa” ja tuotannon siirtymistä ulkomaille.

– Suomen tärkein globaali rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on tarjota teknologisia innovaatioita ja toimintamalleja maailmalle. Kehitysyhteistyövaroja pitää korottaa kohti 0,7% tavoitetta ja tästä merkittävä osa suunnata uusiutuvan energian hankkeisiin, energiatehokkuuden parantamiseen ja metsityshankkeisiin, mistä kaikista Suomella on osaamista, Essayah sanoo.

– Energia- ja ilmastokysymysten nostaminen Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemoiksi on Suomenkin edun mukaista.

Tutustu KD:n ilmasto- ja energiaohjelmaan tästä