Antero Laukkanen ryhmäpuheessa: Budjettiesitys ei vastaa työllisyyden ja syntyvyyden esitämisen haasteisiin

17.12.2019 klo 11:06 Uutiset

Kristillisdemokraateille hallituksen budjettiesitys on ollut monella tavoin pettymys.
– Talouden kasvu hidastuu, työllistyminen hidastuu, syntyvyytemme laskee nopeimmin koko Euroopan alueella ja samaan aikaan suomi on Euroopan nopeimmin vanheneva kansa. Tässä on neljä vakavaa syytä, joiden pitäisi näkyä tässä talousarviossa keskeisinä toimenpiteiden kohteina, totesi kansanedustaja Antero Laukkanen KD:n ryhmäpuheenvuorossa budjettiesityksen palautekeskustelussa eduskunnassa.

– Nopein tapa edistää työllisyyttä, on yrittäjyyden voimakas edistäminen. Tämä budjetti ei tuo siihen riittävästi panoksia. Vaaleja ennen vanhustenhoidon surkea tila tuli kaikkien tietoon, hallituspuolueet lupasivat asiaan nopeaa korjausta, mutta tämä talousarvio ei tuo tämän tilanteen korjaamiseen luvattuja panostuksia.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehto pitää sisällään parannuksia erityisesti kolmeen merkittävään asiakokonaisuuteen.
– Nämä ovat sellaisia teemoja, joihin haluamme kiinnittää erityistä huomiota ja joihin toivomme lisäpanostuksia. Nämä kolme kokonaisuutta liittyvät perheisiin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä Suomen elinvoimaisuuteen, Laukkanen totesi.

***
Kansanedustaja Antero Laukkanen
KD:n ryhmäpuheenvuoro valtion talousarvioesityksestä v. 2020 palautekeskustelussa 17.12.2019

Arvoisa puhemies,
Suomi on erikoisessa tilanteessa: Talouden kasvu hidastuu, työllistyminen hidastuu, syntyvyytemme laskee nopeimmin koko Euroopan alueella ja samaan aikaan suomi on Euroopan nopeimmin vanheneva kansa. Tässä on neljä vakavaa syytä, joiden pitäisi näkyä tässä talousarviossa keskeisinä toimenpiteiden kohteina. Nopein tapa edistää työllisyyttä, on yrittäjyyden voimakas edistäminen. Tämä budjetti ei tuo siihen riittävästi panoksia. Vaaleja ennen vanhustenhoidon surkea tila tuli kaikkien tietoon, hallituspuolueet lupasivat asiaan nopeaa korjausta, mutta tämä talousarvio ei tuo tämän tilanteen korjaamiseen luvattuja panostuksia.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehto pitää sisällään parannuksia erityisesti kolmeen merkittävään asiakokonaisuuteen. Nämä ovat sellaisia teemoja, joihin haluamme kiinnittää erityistä huomiota ja joihin toivomme lisäpanostuksia. Nämä kolme kokonaisuutta liittyvät perheisiin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä Suomen elinvoimaisuuteen. Haluamme nostaa nämä kokonaisuudet laajaan keskusteluun, sillä näemme, että näitä ei ole riittävästi huomioitu hallituksen politiikassa ja talousarvioesityksessä.

Kestävä talous on elinehto hyvinvointivaltion tulevaisuudelle. Hallituksen esittämät parannukset eläkkeisiin, perusturvaan, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen ovat hyviä ja kannatettavia. Ilman kestävää taloutta joudumme kuitenkin ennemmin tai myöhemmin tilanteeseen, jossa näitä ja monia muita hyvinvointiyhteiskunnan palveluita joudutaan tarkastelemaan uudelleen. Hallituksen talouspolitiikka lepää sen olettamuksen varassa, että talous kasvaa ja työllisyys parantuu. Näin ei tule tapahtumaan itsestään. Näin ei tule tapahtumaan ainakaan, jos hallituksen toimet vievät toiseen suuntaan.

Jos viime vuosikymmenen kehitys jatkuu, meillä ei kohta ole enää tarvetta panostaa varhaiskasvatukseen, kouluun eikä korkeakoulutukseen. Lasten määrä tulee olemaan niin pieni, ettei nykyiselle määrälle päiväkoteja, kouluja ja yliopistoja ole enää tarvetta. Meistä tulee vanhusten valtakunta. KD eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa aktiivista perhe- ja väestöpolitiikkaa. Esitämme korotuksia perhe-etuuksiin, kevennyksiä lapsiperheiden verotaakkaan ja kohdennettuja panostuksia koulutukseen.

Ikääntyneiden väestönosuuden kasvaessa, vanhustenhoidon tilanne jatkaa heikkenemistään, mikäli tilanteeseen ei puututa välittömästi. Vanhustenhoidossa on tällä hetkellä pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa, erityisesti hoitohenkilökunnan liian pienestä määrästä johtuen. Hallituksen päätös hoitajamitoituksesta ei riitä parantamaan tilannetta ilman riittävää rahoitusta. KD eduskuntaryhmä esittää 150 miljoonan euron lisäystä vanhustenhoidon tason parantamiseksi. Lisäksi korottaisimme omaishoidon palkkiota ja parantaisimme lääkekorvauksia.

 

KD haluaa kannustaa työhön ja yrittäjyyteen. Hallituksen toimet eivät kannusta. Kotitalousvähennyksen leikkaaminen heikentää kotitalouksien mahdollisuuksia teettää työtä. Se myös lisää harmaata taloutta. Polttoaineveron korotukset syövät niin ikään ihmisten ostovoimaa ja yritysten kannattavuutta. KD peruisi hallituksen esittämän leikkauksen kotitalousvähennykseen ja polttoaineveron kiristämisen. Panostaisimme myös hallitusta enemmän väyläverkon kehittämiseen.

 

Talouden suurten linjojen lisäksi valtion talousarviossa päätetään monesta pienemmästä kysymyksestä. Kiitän valtiovarainvaliokuntaa erityisesti siitä, että se mietinnössään huomioi ruoka-avun merkityksen. Valtion budjetissa 1,2 miljoonan euron satsaus ruoka-apua järjestäville tahoille on pienen pieni, mutta se merkitsee monille suomalaisille sitä, että he saavat ylipäätään ruokaa syödäkseen. Lisäksi ruoka-avulle etsitään valiokunnan tahdon mukaisesti nyt pysyvää ratkaisua. Pidän myös hyvänä sitä, että valiokunta myönsi 300 000 euron avustuksen juutalaiselle seurakunnalle turvallisuuden parantamiseksi. Pieni summa valtiolle mutta se lähettää vahvan viestin siitä, että me välittämme ja huolehdimme uhatuista kansalaisistamme.

Arvoisa puhemies,

Lopuksi teen Kristillisdemokraattien vastalauseen numero 3 mukaisen epäluottamuslause-esityksen:
Eduskunta toteaa, että hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka ei ole kestävällä pohjalla. Pysyvien menojen lisääminen ilman työllisyyttä vahvistavia toimia vaarantaa hyvinvointivaltion kestävyyden pitkällä tähtäimellä. Hallituksen päätökset korottaa asumisen ja liikkumisen kustannuksia, lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja iskevät erityisesti maaseudulla. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut, eikä nauti eduskunnan luottamusta.