KD eduskuntaryhmä: Nuorten kasvavaan huumeongelmaan puututtava päättäväisesti

30.1.2020 klo 16:29 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii talvikokouksen kannanotossaan, että nuorten kasvavaan huumeongelmaan puututtava päättäväisesti.

Nuorten kasvanutta huumeongelmaa ei saa vähätellä. Niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti on ryhdyttävä päättäväisesti toimiin huumeidenkäytön vähentämiseksi ja hoitoon pääsyn mahdollistamiseksi ongelmista kärsiville.

Huumeiden, etenkin kokaiinin, käyttö on yleistynyt kaupunkien ohella myös pienillä paikkakunnilla. Yhä nuoremmat ostavat ja myyvät koulujen liepeillä erilaisia huumaus- ja lääkeaineita. Valtaosa käyttäjistä mutta myös katumyyjistä saa poliisin vähäisten resurssien vuoksi toimia hyvin rauhassa.

Huumekauppa on siirtynyt yhä enemmän perinteisen katukaupan lisäksi salattuun verkkoon. Vaikka netissä toimivia kauppapaikkoja on saatu suljettua ja niiden tekijöitä tuotu oikeuteen myös Suomessa, kauppa on siirtynyt nopeasti muille nettialustoille.

Peruskoulun yläluokkalaisista joka kymmenes ja ammattikoululaisista joka viides on kertonut kokeilleensa kannabista vähintään kerran. Puolet nuorista ei usko, että kannabiksen käyttämisessä on riskejä. Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmä mielestä huumevalistusta on lisättävä jo 5-6 luokkalaisille. Myös koululaisten vanhempia on informoitava ja tuettava nykyistä paremmin, jotta he osaavat havaita ja puuttua esimerkiksi nuortensa kannabiskokeiluihin.

Kouluterveys- ja opiskelijahuollon resursseja on vahvistettava vastaamaan tarvetta. Huumepoliiseja tarvitaan lisää. Huumeiden käytön, hallussapidon ja kasvattamisen rangaistavuudesta ei tule luopua. Pääasiallisena ongelmana hoitoon pääsylle ovat resurssien puute ja pitkät jonot. Tekojen rangaistavuus ei ole este hoitoon hakeutumiselle, sillä terveydenhoitohenkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus ja myös poliisi ohjaa huumeiden käyttäjiä hoitoon.

Huumeista vieroittaudutaan suurimmaksi osaksi lääkkeellisten korvaushoitojen avulla. Kristillisdemokraattien mielestä on pystyttävä tarjoamaan myös lääkkeetöntä vieroitushoitoa vähintäänkin tasa-arvoisena hoitomuotona korvaushoidon kanssa. Myös kannabiksen käyttäjien hoitoonohjaukseen pitäisi panostaa. Monesti etenkin nuorille aloittaville käyttäjille voivat auttaa muutaman kuukauden pysäytysjaksot hoitopaikoissa, joissa voidaan taata päihteettömyys.