KD eduskuntaryhmä: Sisäministeri Ohisalon puheet ristiriitaisia – hallituksen selkiytettävä linjansa

6.3.2020 klo 14:07 Uutiset

Hallituksen sisäinen eripura ja etenkin sisäministeri Maria Ohisalon epäselvät kommentit ovat aiheuttaneet hämmennystä ja epäselvyyttä Suomen linjasta pakolaiskriisin hoidossa. Kristillisdemokraatit vaativat kannanotossaan hallitusta selkiyttämään linjaansa.

Kreikan toimet rajojen sulkemisista ovat hyväksyttäviä, sillä maa joutunut Turkin hybridivaikuttamisen kohteeksi. Turkki käyttää hyväkseen eri maista alueelleen tulleita ihmisiä, joiden tavoitteena on päästä Euroopan unionin alueella. Maahanmuuttopolitiikka ei saa olla sydämetöntä, muttei myöskään naiivia.

KD:n mielestä EU:n ulkorajojen valvontaa on vahvistettava ja pahimman paineen alla oleville EU-ulkorajavaltioille annetaan tarvittava apu ulkorajojensa valvomiseksi.

Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä, että maahanmuutto Suomeen ja EU:hun on hallittua ja inhimillistä. Painopistettä tulee siirtää hallitsemattoman maahantulon ja toimimattoman turvapaikanhakuprosessin sijaan kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamiseen. Näin voidaan auttaa kaikkein hädänalaisimpia ihmisiä suoraan YK:n ylläpitämiltä pakolaisleireiltä. Apua on pystyttävä suuntaamaan niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kristillisdemokraatit on vuosia ja ainoana puolueena johdonmukaisesti vastustanut EU:n sisäisten siirtojen mekanismin käyttöä.

Turkki on päättänyt tieten tahtoen rikkoa pakolaissopimusta, eikä sen toimintaa tule hyväksyä. EU-maiden on vaadittava, että Turkki kunnioittaa yhdessä sovittua sopimusta. Alueelle pitää palautetaan järjestys välittömästi. Turkki ei saa EU:ta ja Kreikkaa painostaakseen käyttää hyväkseen eri maista alueelleen tulleita ihmisiä, joiden tavoitteena on päästä Euroopan unionin alueella.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on käynyt keskustelua Perussuomalaisten ehdotuksesta tehdä opposition yhteinen välikysymys Suomen hallituksen linjasta Turkista Kreikkaan suuntautuvan maahantulon ehkäisemiseksi. KD ryhmä on valmis keskustelemaan aiheesta muiden oppositioryhmien kanssa ja päättää kannastaan, kun välikysymyksen tekstiluonnos on valmis.